Usługi

Jesteśmy tu po to, by Państwu pomagać

Londyn Marylebone

Londyn Mayfair

Londyn City

Londyn Wiktoria

Colchester, Essex

Skontaktuj się z nami

Francesco Meduri, notariusz, i Giuliana Antonelli, dyrektor ds. strategii, skupiają się na akcie sprawy klienta.

Nasz kompetentny zespół świadczy w szerokim zakresie usługi które pomogą Państwu i Państwa bliskim.

Możemy pomóc w legalizacji dokumentów, czy to poprzez nadanie klauzuli Apostille, legalizację konsularną lub łączoną legalizację w Biurze Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office, FCDO) oraz w odpowiednim konsulacie, który opatrzy dokument dodatkowym stemplem.

Legalizacja konsularna jest wymagana tylko wtedy, gdy dokumenty mają być wykorzystane w kraju, który nie ratyfikował Konwencji haskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 5 października 1961 roku. W przypadku państw, które podpisały Konwencję haską Organizacji Narodów Zjednoczonych, jedyną wymaganą formą legalizacji jest klauzula Apostille.

Kiedy nasze usługi mogą być potrzebne:

  • W celu poświadczania dokumentów (oraz notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie) i informacji, które będą wykorzystywane za granicą Wielkiej Brytanii,
  • W celu legalizacji niektórych dokumentów firmowych lub prywatnych,
  • W celu przetłumaczenia dokumentów do użytku za granicą lub tłumaczenie zagranicznych dokumentów do użytku w Wielkiej Brytanii lub innym kraju anglojęzycznym,
  • Jeżeli mają Państwo zagraniczne kontakty biznesowe.

Jesteśmy tu po to, by Państwu pomagać

Nasza kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług notarialnych, wykonywaniu legalizacji klauzulą Apostille, legalizacji konsularnych i tłumaczeń przysięgłych lub uwierzytelnionych. Niezależnie od tego, czy chodzi o dokumenty prywatne, czy firmowe, nasz zespół z przyjemnością pomoże Państwu w poświadczeniu ich przez naszych notariuszy. Podpisy i pieczęcie notarialne potwierdzają autentyczność dokumentów, co zapewnia im międzynarodową rozpoznawalność.

Usługi notarialne

~

Dokumenty firmowe lub prywatne poświadczone notarialnie przez naszych notariuszy, akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa, notarialnie poświadczone kserokopii paszportów, dyplomy ukończenia studiów, akta małżeństwa i urodzenia, upoważnienia i oświadczenia. Notarialne poświadczenie własnoręczność podpisu na dowolnym dokumencie.

Usługi legalizacji - uzyskanie klauzuli apostille

~

Legalizacja za pomocą klauzuli Apostille, osobiście dostarczonych przez nasze osobiście zatrudnionych, zaufanych kurierów, dokumentów do Brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office), a także do ambasad, konsulatów i wysokich komisji w Londynie.

Usługi tłumaczenia

~

Wykonujemy notarialnie poświadczone tłumaczenia lub tłumaczenia przysięgłe dokumentów handlowych, księgowych, prawnych, profesjonalnych dokumentów firmowych lub prywatnych z języka angielskiego na dowolny język obcy i odwrotnie. Tłumaczymy na następne języki: język polski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, grecki, francuski, portugalski, arabski, chiński.

Obsługi żeglugi handlowej

~

Przeprowadzamy weryfikację oraz wstępną odprawę (preclearance), poświadczamy notarialnie i rejestrujemy hipoteki morskie oraz ich zaspokojenie i przeniesienie, akty kupna-sprzedaży, deklaracje własności oraz nominacje upoważnionych oficerów w rejestrach okrętowych.

Obsługa firm

~

Możemy zorganizować poświadczenie notarialne dokumentów firmowych lub innych dokumentów, które muszą zostać podpisane przez członka (członków) zarządu (rady dyrektorów) lub prezesa spółki. Możemy zorganizować spotkanie w jednym z naszych biur w centrum Londynu lub, jeżeli tak jest wygodniej, nasz notariusz może przybyć do Państwa siedziby.

Pełnomocnik do doręczeń pozwów sądowych

~

Działamy w charakterze pełnomocnika do doręczeń, (pełnomocnika ds. doręczania pism procesowych oraz pozwów sądowych, zarejestrowanego pełnomocnika) możemy występować jako niezależna strona, której mogą być doręczane, w imieniu naszego klienta, dokumenty czy zawiadomienia w postępowaniu sądowym i arbitrażowym.

Często zadawane pytania Asked Questions

Kim jest notariusz?

W Anglii i Walii notariusze są wykwalifikowanymi prawnikami, którzy podlegają rygorystycznej weryfikacji w celu potwierdzenia ich nieskazitelnej opinii zawodowej, aby zagwarantować wiarygodność wydawanych przez nich poświadczeń na całym świecie. Przed podejściem do zawodu wszyscy notariusze składają przysięgę, że nie będą poświadczać żadnego dokumentu, za którym stoi „oszustwo lub przemoc”, dzięki czemu poświadczanie własnoręczność podpisów oraz oryginalność i autentyczność dokumentów przez angielskich i walijskich notariuszy cieszy się zaufaniem na całym świecie.

Angielscy i walijscy notariusze są specjalnie przeszkoleni do nadzorowania należytego nadawania ważności dokumentom przeznaczonym do wykorzystania za granicą, w szczególności pod kątem spełniania wymogów formalnych aktów notarialnych, pisemnych oświadczeń składanych pod przysięgą (affidavit) lub za potwierdzeniem (statutory declaration) oraz innych dokumentów, takich jak pełnomocnictwa, aby mogły one zostać zaakceptowane za granicą.

Wszyscy notariusze w Anglii i Walii ponadto pełnią funkcję commissioners for oaths, czyli prawników upoważnionych do przyjęcia zaprzysiężonych oświadczeń, co oznacza, że mogą odbierać powyższe oświadczenia (pod przysięgą na wybraną księgę świętą, lub za przyrzeczeniem) oraz pisemne oświadczenia za potwierdzeniem składającego (statutory declaration), przy czym notariusze w Anglii i Walii podlegają nadzorowi urzędu o nazwie Faculty Office przy Arcybiskupie z Canterbury.

Notariusze angielscy i walijscy mogą, lecz nie muszą również wypełniać roli radcy prawnego (solicitor) lub adwokata (barrister), (podczas gdy wszyscy radcy prawni z uprawnieniami szkockimi są również szkockimi notariuszami).

Wszyscy nasi notariusze posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu w całej Anglii i Walii oraz posługują się kilkoma językami obcymi, dzięki czemu mogą wystawiać poświadczenia bezpośrednio w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, greckim, hiszpańskim, rumuńskim i francuskim, co pozwala klientom zaoszczędzić na kosztach tłumaczenia.

Czy potrzebuję notariusza?

Z wyjątkiem pisemnych oświadczeń (affidavit) składanych pod przysięgą lub za przyrzeczeniem oraz oświadczeń za potwierdzeniem składającego (statutory declaration), notariusze w Anglii i Walii są prawie wyłącznie potrzebni w przypadku, gdy dany dokument został sporządzony przez notariusza lub prawnika specjalizującego się w prawie cywilnym, a angielski notariusz musi poświadczyć tożsamość podpisującego i prawidłowe nadanie ważności dokumentowi w pełnej zgodności z formalnościami krajowymi i zagranicznymi (np. parafowanie; czyli złożenie przez podpisującego swoich inicjałów na każdej stronie w przypadku Francji, pełny podpis na każdej stronie w obecności notariusza w przypadku Grecji, czytelne podpisy w przypadku Włoch).

Jeśli otrzymali Państwo dokument od prawnika, który ma siedzibę lub doradza w sprawie transakcji mającej miejsce poza Wielką Brytanią, należy go zapytać o to, czy potrzebna jest pomoc lokalnego angielskiego notariusza do poświadczenia dokumentów.

Jak znaleźć notariusza w mojej okolicy?

Wszyscy nasi notariusze mają uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie całej Anglii i Walii.

Przyjmujemy klientów w naszych biurach w West End (Marylebone), Mayfair, Victoria i City of London, ale możemy również przybyć do Państwa biura lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tak wygodniej. Nasze opłaty za spotkania z klientami poza naszymi biurami są oceniane na podstawie czasu podróży i przy założeniu, że spotkanie nie będzie trwało dłużej niż 30 minut.

Co to jest Apostille?

Apostille, czyli klauzula apostille, to naklejka umieszczona na odwrocie kartki poświadczenia notarialnego, opatrzona pieczęcią i podpisana przez urzędnika FCDO, która potwierdza pieczęć notariusza, jego podpis i aktualny status zawodowy oraz zatwierdza ważność dokumentu do użytku za granicą, zgodnie z Konwencją haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku.

Aby uzyskać klauzulę Apostille do dokumentu, musimy najpierw zanieść go do Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO), które jako jedyny instytut w Wielkiej Brytanii wydaje Apostille i je przystawia. Biuro FCDO może opatrzyć klauzulą Apostille jedynie dokument zawierający oryginalny podpis mokrym tuszem, stempel lub pieczęć osoby, której podpis znajduje się w jego rejestrze podpisów — w tym podpisów większości brytyjsckich notariuszy i urzędników HMRC, Głównego Urzędu Stanu Cywilnego oraz urzędu rejestrowego Companies House.

Instytucje przyjmujące w innych krajach, które ratyfikowały Konwencję haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku (w tym w Polsce) muszą akceptować dokumenty poświadczone notarialnie klauzulą Apostille przez notariusza angielskiego tak, jakby zostały poświadczone notarialnie przez notariusza we własnym kraju przyjmującym dokumentów.

W razie potrzeby nasz zespół jest zawsze pod ręką

Niezawodność i skuteczność naszych usług jest możliwa tylko dzięki zespołowi sprawdzonych profesjonalistów. Nasz personel dba o to, aby procedury legalizacji dokumentów odbywały się zgodnie z najwyższymi standardami przyjętymi na arenie międzynarodowej.

Alisa Grafton

Scrivener Notary public

Jayne Griffiths-Scott

Notariusz

Stephanie Gregoriadou

Kierownik Działu Greckiego

Akredytacje

Prosimy o kontakt z naszym doświadczonym wielojęzycznym zespołem, chętnie pomożemy.

Poniedziałek — piątek
9:00 – 17.30

Prosimy o kontakt

3 Piętro, Portman House, 2 Portman Street,
London W1H 6DU

Numer telefonu: + 44 (0)207 952 1100

Adres emailowy: [email protected]