Usługi

Akty Notarialne

Dokumenty firmowe lub prywatne poświadczone notarialnie przez naszych notariuszy, akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa, notarialnie poświadczone kserokopii paszportów, dyplomy ukończenia studiów, akta małżeństwa i urodzenia, upoważnienia i oświadczenia. Notarialne poświadczenie własnoręczność podpisu na dowolnym dokumencie.

Prosimy o kontakt

Możemy pomóc w legalizacji dokumentów, czy to poprzez nadanie klauzuli Apostille, legalizację konsularną lub łączoną legalizację w Brytujskim Biurze Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office, FCDO) oraz w odpowiednim konsulacie, który opatrzy dokument dodatkowym stemplem.

Możemy dokonać poświadczenia notarialnego i legalizacji poniższych dokumentów:

 • Pełnomocnictwa, zgody rodziców oraz upoważnienia;
 • Uchwały spółek, zaświadczenia potwierdzające istnienie spółki i jej prawidłowe funkcjonowanie, zaświadczenia o rejestracji spółki i zmianie nazwy;
 • Dokumenty dotyczące wykształcenia: na poziomie GCSE i A Level, świadectwa dyplomów uniwersyteckich, akta stanu cywilnego: akta urodzenia, zgonu i małżeństwa;
 • Notarialnie poświadczone kopie;
 • Upoważnienia do rachunków bankowych i umów, potwierdzenia podpisu elektronicznego dokumentu tożsamości, poświadczenia własnoręczności podpisu i nadawanie ważności dokumentom;
 • Notarialnie poświadczenie własnoręczność podpisu na dokumencie oraz zgodność wykonania dokumentu z wszelkimi wymaganymi przez prawo formalnościami;
 • Oświadczenie emeryta/rencisty zamieszkałego w Wielkiej Brytanii o istnieniu dalszego prawa do zagranicznej emerytury lub renty/pobierania świadczenia, dokumenty urzędu podatkowego HMRC: certyfikaty rezydencji, formularze P60 i formularze deklaracji podatkowych;
 • Pomagamy w składaniu oświadczeń lub zeznań pod przysięgą, lub potwierdzamy zeznania jako Komisarz Przysięgi, czyli Commissioner for Oaths.

Oprócz poświadczenia powyższych dokumentów możemy również doradzić, jak je poprawnie podpisać. Nasze opłaty są bardzo konkurencyjne i staramy się dostarczyć wszystkie dokumenty z powrotem do Państwa tego samego lub następnego dnia.

Klauzula Apostille

Legalizacja konsularna

Legalizacja konsularna jest wymagana tylko wtedy, gdy dokumenty mają być wykorzystane w kraju, który nie ratyfikował Konwencji haskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 5 października 1961 roku. W przypadku państw, które podpisały Konwencję haską Organizacji Narodów Zjednoczonych, jedyną wymaganą formą legalizacji jest klauzula Apostille.

Kiedy nasze usługi mogą być potrzebne:

 • W celu poświadczania dokumentów (oraz notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie) i informacji, które będą wykorzystywane za granicą Wielkiej Brytanii,
 • W celu legalizacji niektórych dokumentów firmowych lub prywatnych,
 • W celu przetłumaczenia dokumentów do użytku za granicą lub tłumaczenie zagranicznych dokumentów do użytku w Wielkiej Brytanii lub innym kraju anglojęzycznym,
 • Jeżeli mają Państwo zagraniczne kontakty biznesowe.
Poświadczenie notarialne z pieczęcią, jeśli taka potrzeba formalno-prawna w Pańskich dokumentach zgodnie z prawem innego kraju.
Szczegóły naszego aktu notarialnego są zawsze weryfikowane przez co najmniej dwie doświadczone asystentki notarialne, w tym Laurę Candela i Melodi Diaz.

Komunikacja

Wielojęzyczny wykwalifikowany zespół

Nasz wysoko wykwalifikowany wielojęzyczny zespół oferuje usługi tłumaczenia każdego rodzaju dokumentu prawnego z i na następne języki: język polski, angielski, niemiecki, grecki, hiszpański, włoski, francuski, rumuński, arabski, portugalski, oraz chiński. Jeśli wymagany jest inny język, kontaktujemy się z pozafirmowymi tłumaczami współpracującymi z nami od lat, którzy mogą podjąć się wykonania zlecenia niemal natychmiast. Następnie poświadczymy notarialnie prawidłowość tłumaczenia i zalegalizujemy (uzyskamy klauzulę apostille) tłumaczenie jako dokładne i zgodne z oryginałem oraz umożliwimy skuteczne posługiwanie się nim wszędzie na świecie w dowolnym prawnym celu.

Regularnie współpracujemy z wszystkimi konsulatami w Londynie, jesteśmy również członkami Arabsko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Włosko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Hiszpańskiej Izby Handlowej oraz organizacji Polish Business Link.

Nasze usługi

Usługi notarialne

~

Dokumenty firmowe lub prywatne poświadczone notarialnie przez naszych notariuszy, akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa, notarialnie poświadczone kserokopii paszportów, dyplomy ukończenia studiów, akta małżeństwa i urodzenia, upoważnienia i oświadczenia. Notarialne poświadczenie własnoręczność podpisu na dowolnym dokumencie.

Usługi legalizacji - uzyskanie klauzuli apostille

~

Legalizacja za pomocą klauzuli Apostille, osobiście dostarczonych przez nasze osobiście zatrudnionych, zaufanych kurierów, dokumentów do Brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office), a także do ambasad, konsulatów i wysokich komisji w Londynie.

Usługi tłumaczenia

~

Wykonujemy notarialnie poświadczone tłumaczenia lub tłumaczenia przysięgłe dokumentów handlowych, księgowych, prawnych, profesjonalnych dokumentów firmowych lub prywatnych z języka angielskiego na dowolny język obcy i odwrotnie. Tłumaczymy na następne języki: język polski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, grecki, francuski, portugalski, arabski, chiński.

Obsługi żeglugi handlowej

~

Przeprowadzamy weryfikację oraz wstępną odprawę (preclearance), poświadczamy notarialnie i rejestrujemy hipoteki morskie oraz ich zaspokojenie i przeniesienie, akty kupna-sprzedaży, deklaracje własności oraz nominacje upoważnionych oficerów w rejestrach okrętowych.

Obsługa firm

~

Możemy zorganizować poświadczenie notarialne dokumentów firmowych lub innych dokumentów, które muszą zostać podpisane przez członka (członków) zarządu (rady dyrektorów) lub prezesa spółki. Możemy zorganizować spotkanie w jednym z naszych biur w centrum Londynu lub, jeżeli tak jest wygodniej, nasz notariusz może przybyć do Państwa siedziby.

Pełnomocnik do doręczeń pozwów sądowych

~

Działamy w charakterze pełnomocnika do doręczeń, (pełnomocnika ds. doręczania pism procesowych oraz pozwów sądowych, zarejestrowanego pełnomocnika) możemy występować jako niezależna strona, której mogą być doręczane, w imieniu naszego klienta, dokumenty czy zawiadomienia w postępowaniu sądowym i arbitrażowym.

Chętnie wykonamy dla Państwa najtrudniejszą robotę

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące procesu notarialnego poświadczenia, tłumaczenia, opatrywania klauzulą Apostille lub legalizacji, prosimy o przesłanie nam dokumentów pocztą elektroniczną na adres [email protected], a my je przejrzymy i poinformujemy o opłatach i terminach oraz o tym, czy wymagane będą jakiekolwiek dokumenty uzupełniające. Można również wypełnić poniższy formularz.

 • Upuść pliki tutaj lub
  Akceptowane typy plików: pdf, jpeg, Maks. rozmiar pliku: 128 MB.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

  Prosimy o kontakt z naszym doświadczonym wielojęzycznym zespołem, chętnie pomożemy.

  Poniedziałek — piątek
  9:00 – 17.30

  Prosimy o kontakt

  3 Piętro, Portman House, 2 Portman Street,
  London W1H 6DU

  Numer telefonu: + 44 (0)207 952 1100

  Adres emailowy: [email protected]