Usługi

Tłumaczenia

Wykonujemy profesjonalne tłumaczenia przysięgłe oraz poświadczone i uwierzytelnione dokumentów handlowych, księgowych, prawnych, profesjonalnych dokumentów firmowych lub prywatnych z języka angielskiego na dowolny język obcy i odwrotnie. Języki reprezentowane przez naszych rodowitych użytkowników w kancelarii obejmują, między innymi, język polski, angielski, włoski, hiszpański, grecki, niemiecki, francuski, rumuński, arabski, a także portugalski, rosyjski, koreański, japoński i chiński.

Prosimy o kontakt

Wykonujemy szybkie, dokładne i przestrzegające najwyższych standardów profesjonalizmu tłumaczenia przysięgłe lub uwierzytelnione dokumentów handlowych, księgowych, prawnych, specjalistycznych dokumentów firmowych lub prywatnych z języka angielskiego na dowolny język obcy i odwrotnie.

Zatwierdzone

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia „przysięgłe” są stemplowane przez wykwalifikowanego tłumacza, który został zaprzysiężony przez sądy lub ambasadę danego kraju. Niektóre rejestry zagraniczne, np. w Polsce, Austrii, Brazylii, Niemczech i Grecji wymagają „tłumaczenia przysięgłego” dokumentów przed przyjęciem ich do złożenia. Chętnie zorganizujemy tłumaczenie, poświadczenie przez tłumacza przysięgłego lub ambasadę, legalizację/ nadanie klauzuli Apostille (w razie potrzeby) oraz wysyłkę oryginalnych podstemplowanych tłumaczeń do Państwa zagranicznych odbiorców.

Poświadczone

Tłumaczenia poświadczone notarialnie

W Wielkiej Brytanii nie ma „przysięgłych” tłumaczy. Tłumaczenie poświadczone notarialnie to najwyższy standard i jest brytyjskim odpowiednikiem europejskiego „tłumaczenia przysięgłego”. Nasz notariusz poświadczy, że tłumaczenie jest dokładnym, prawdziwym i wiernym tłumaczeniem oryginalnego dokumentu, albo na podstawie poświadczenia podpisanego przez tłumacza, albo jeśli notariusz jest osobiście wykwalifikowany w tłumaczeniu dla danego języka. Posiadamy podpisy wielu w pełni wykwalifikowanych tłumaczy w naszych aktach, co pozwala nam zorganizować i poświadczyć tłumaczenia dla Państwa w szybkim tempie, bez kompromisu jakości. Niektórzy z naszych notariuszy są w pełni wykwalifikowanymi tłumaczami i członkami Chartered Institute of Linguists. Zawsze chętnie sporządzamy notarialne poświadczenie, że tłumaczenie jest dokładne bezpośrednio w języku docelowym.

Tłumaczenia

Tłumaczenie zwykłe

Jeśli poświadczenie tłumaczenia nie jest potrzebne, możemy zapewnić usługę ekspresową i dostarczyć Państwu tłumaczenie pocztą elektroniczną.

Szybko przedstawimy wycenę (na podstawie liczby słów), ramy czasowe i procedurę po udostępnieniu dokumentu i potwierdzeniu, czy w celu złożenia w określonym sądzie/ ambasadzie potrzebne jest tłumaczenie zwykłe/ tłumaczenie dla wygody klienta, tłumaczenie poświadczone notarialnie lub tłumaczenie z pieczątką tłumacza przysięgłego.

Regularnie współpracujemy z wszystkimi konsulatami w Londynie, jesteśmy również członkami Arabsko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Włosko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Hiszpańskiej Izby Handlowej oraz organizacji Polish Business Link.

Nasze usługi

Usługi notarialne

~

Dokumenty firmowe lub prywatne poświadczone notarialnie przez naszych notariuszy, akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa, notarialnie poświadczone kserokopii paszportów, dyplomy ukończenia studiów, akta małżeństwa i urodzenia, upoważnienia i oświadczenia. Notarialne poświadczenie własnoręczność podpisu na dowolnym dokumencie.

Usługi legalizacji - uzyskanie klauzuli apostille

~

Legalizacja za pomocą klauzuli Apostille, osobiście dostarczonych przez nasze osobiście zatrudnionych, zaufanych kurierów, dokumentów do Brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office), a także do ambasad, konsulatów i wysokich komisji w Londynie.

Usługi tłumaczenia

~

Wykonujemy notarialnie poświadczone tłumaczenia lub tłumaczenia przysięgłe dokumentów handlowych, księgowych, prawnych, profesjonalnych dokumentów firmowych lub prywatnych z języka angielskiego na dowolny język obcy i odwrotnie. Tłumaczymy na następne języki: język polski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, grecki, francuski, portugalski, arabski, chiński.

Obsługi żeglugi handlowej

~

Przeprowadzamy weryfikację oraz wstępną odprawę (preclearance), poświadczamy notarialnie i rejestrujemy hipoteki morskie oraz ich zaspokojenie i przeniesienie, akty kupna-sprzedaży, deklaracje własności oraz nominacje upoważnionych oficerów w rejestrach okrętowych.

Obsługa firm

~

Możemy zorganizować poświadczenie notarialne dokumentów firmowych lub innych dokumentów, które muszą zostać podpisane przez członka (członków) zarządu (rady dyrektorów) lub prezesa spółki. Możemy zorganizować spotkanie w jednym z naszych biur w centrum Londynu lub, jeżeli tak jest wygodniej, nasz notariusz może przybyć do Państwa siedziby.

Pełnomocnik do doręczeń pozwów sądowych

~

Działamy w charakterze pełnomocnika do doręczeń, (pełnomocnika ds. doręczania pism procesowych oraz pozwów sądowych, zarejestrowanego pełnomocnika) możemy występować jako niezależna strona, której mogą być doręczane, w imieniu naszego klienta, dokumenty czy zawiadomienia w postępowaniu sądowym i arbitrażowym.

Chętnie wykonamy dla Państwa najtrudniejszą robotę

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące procesu tłumaczenia lub opatrywania klauzulą Apostille lub legalizacji, prosimy o przesłanie nam dokumentów pocztą elektroniczną na adres [email protected], a my je przejrzymy i poinformujemy o opłatach i terminach oraz o tym, czy wymagane będą jakiekolwiek dokumenty uzupełniające. Można również wypełnić poniższy formularz.

 • Upuść pliki tutaj lub
  Akceptowane typy plików: pdf, jpeg, Maks. rozmiar pliku: 128 MB.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

  Prosimy o kontakt z naszym doświadczonym wielojęzycznym zespołem, chętnie pomożemy.

  Poniedziałek — piątek
  9:00 – 17.30

  Prosimy o kontakt

  3 Piętro, Portman House, 2 Portman Street,
  London W1H 6DU

  Numer telefonu: + 44 (0)207 952 1100

  Adres emailowy: [email protected]