FAQ

Często Zadawane Pytania

Kim jest notariusz?

W Anglii i Walii notariusze są wykwalifikowanymi prawnikami, którzy podlegają rygorystycznej weryfikacji w celu potwierdzenia ich nieskazitelnej opinii zawodowej, aby zagwarantować wiarygodność wydawanych przez nich poświadczeń na całym świecie. Przed podejściem do zawodu wszyscy notariusze składają przysięgę, że nie będą poświadczać żadnego dokumentu, za którym stoi „oszustwo lub przemoc”, dzięki czemu poświadczanie własnoręczność podpisów oraz oryginalność i autentyczność dokumentów przez angielskich i walijskich notariuszy cieszy się zaufaniem na całym świecie.

Angielscy i walijscy notariusze są specjalnie przeszkoleni do nadzorowania należytego nadawania ważności dokumentom przeznaczonym do wykorzystania za granicą, w szczególności pod kątem spełniania wymogów formalnych aktów notarialnych, pisemnych oświadczeń składanych pod przysięgą (affidavit) lub za potwierdzeniem (statutory declaration) oraz innych dokumentów, takich jak pełnomocnictwa, aby mogły one zostać zaakceptowane za granicą.

Wszyscy notariusze w Anglii i Walii ponadto pełnią funkcję commissioners for oaths, czyli prawników upoważnionych do przyjęcia zaprzysiężonych oświadczeń, co oznacza, że mogą odbierać powyższe oświadczenia (pod przysięgą na wybraną księgę świętą, lub za przyrzeczeniem) oraz pisemne oświadczenia za potwierdzeniem składającego (statutory declaration), przy czym notariusze w Anglii i Walii podlegają nadzorowi urzędu o nazwie Faculty Office przy Arcybiskupie z Canterbury.

Notariusze angielscy i walijscy mogą, lecz nie muszą również wypełniać roli radcy prawnego (solicitor) lub adwokata (barrister), (podczas gdy wszyscy radcy prawni z uprawnieniami szkockimi są również szkockimi notariuszami).

Wszyscy nasi notariusze posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu w całej Anglii i Walii oraz posługują się kilkoma językami obcymi, dzięki czemu mogą wystawiać poświadczenia bezpośrednio w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim, greckim, hiszpańskim, rumuńskim i francuskim, co pozwala klientom zaoszczędzić na kosztach tłumaczenia.

Czy potrzebuję notariusza?

Z wyjątkiem pisemnych oświadczeń (affidavit) składanych pod przysięgą lub za przyrzeczeniem oraz oświadczeń za potwierdzeniem składającego (statutory declaration), notariusze w Anglii i Walii są prawie wyłącznie potrzebni w przypadku, gdy dany dokument został sporządzony przez notariusza lub prawnika specjalizującego się w prawie cywilnym, a angielski notariusz musi poświadczyć tożsamość podpisującego i prawidłowe nadanie ważności dokumentowi w pełnej zgodności z formalnościami krajowymi i zagranicznymi (np. parafowanie; czyli złożenie przez podpisującego swoich inicjałów na każdej stronie w przypadku Francji, pełny podpis na każdej stronie w obecności notariusza w przypadku Grecji, czytelne podpisy w przypadku Włoch).

Jeśli otrzymali Państwo dokument od prawnika, który ma siedzibę lub doradza w sprawie transakcji mającej miejsce poza Wielką Brytanią, należy go zapytać o to, czy potrzebna jest pomoc lokalnego angielskiego notariusza do poświadczenia dokumentów.

Jak znaleźć notariusza w mojej okolicy?

Wszyscy nasi notariusze mają uprawnienia do wykonywania zawodu na terenie całej Anglii i Walii.

Przyjmujemy klientów w naszych biurach w West End (Marylebone), Mayfair, Victoria i City of London, ale możemy również przybyć do Państwa biura lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest tak wygodniej. Nasze opłaty za spotkania z klientami poza naszymi biurami są oceniane na podstawie czasu podróży i przy założeniu, że spotkanie nie będzie trwało dłużej niż 30 minut.

Co to jest Apostille?

Apostille, czyli klauzula apostille, to naklejka umieszczona na odwrocie kartki poświadczenia notarialnego, opatrzona pieczęcią i podpisana przez urzędnika FCDO, która potwierdza pieczęć notariusza, jego podpis i aktualny status zawodowy oraz zatwierdza ważność dokumentu do użytku za granicą, zgodnie z Konwencją haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku.

Aby uzyskać klauzulę Apostille do dokumentu, musimy najpierw zanieść go do Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO), które jako jedyny instytut w Wielkiej Brytanii wydaje Apostille i je przystawia. Biuro FCDO może opatrzyć klauzulą Apostille jedynie dokument zawierający oryginalny podpis mokrym tuszem, stempel lub pieczęć osoby, której podpis znajduje się w jego rejestrze podpisów — w tym podpisów większości brytyjsckich notariuszy i urzędników HMRC, Głównego Urzędu Stanu Cywilnego oraz urzędu rejestrowego Companies House.

Instytucje przyjmujące w innych krajach, które ratyfikowały Konwencję haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku (w tym w Polsce) muszą akceptować dokumenty poświadczone notarialnie klauzulą Apostille przez notariusza angielskiego tak, jakby zostały poświadczone notarialnie przez notariusza we własnym kraju przyjmującym dokumentów.

Jak uzyskać notarialne poświadczenie dokumentów?

Etap wyceny

Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania notarialnego poświadczenia dokumentu jest przesłanie nam jego skanu lub wersji roboczej w programie Microsoft Word pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Szybko przejrzymy dokument i zrobimy wycenę usługi, procedurę i oszacowanie czasu potrzebnego do wykonania usługi, a także poinformujemy o potrzebnych dodatkowych dokumentów oraz poinformujemy o tym, czy będzie trzeba umówić się na spotkanie.

W większości przypadków klient musi osobiście spotkać się z jednym z naszych notariuszy (w wybranym biurze w West End, Mayfair, City of London lub Victorii, lub w biurze, miejscu zamieszkania lub innym uzgodnionym przez klienta miejscu) i okazać notariuszowi oryginał (nie fotokopię) paszportu i potwierdzenie adresu. Po zapoznaniu się z Państwa wersją roboczą potwierdzimy dokładną procedurę i wskażemy, które konkretnie dokumenty należy nam okazać. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z notariuszem poza siedzibą kancelarii, przedstawimy wycenę tej usługi po podaniu kodu pocztowego miejsca spotkania oraz jego proponowanej daty i godziny.

 

Etap weryfikacji

W przypadku konieczności zweryfikowania dokumentu takiego jak świadectwo akademickie, oczekiwanie na jego weryfikację przez instytucję wydającą może potrwać kilka tygodni.

 

Etap 1. spotkania: potwierdzenie tożsamości, due diligence, czyli zczegółowe sprawdzanie danych i płatność

Podczas spotkania notariusz poprosi Państwo o zgodę na wykonanie kopii paszportu i potwierdzenia adresu* oraz o złożenie podpisu na dokumencie w jego obecności. Notariusz przyjmie płatność gotówką lub kartą w przypadku nowego klienta, lub wyśle fakturę stałemu klientowi. Jeśli dokument wymaga klauzuli Apostille lub legalizacji, spotkanie nie potrwa dłużej niż 20 minut, a my zachowamy papierowe kopie Państwa dokumentów, aby można było je poświadczyć notarialnie i zanieść osobiście do Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office) w celu nadania klauzuli Apostille, lub do odpowiedniego zagranicznego konsulatu w Londynie, aby je zalegalizować do użytku w danym kraju.

Dowodem adresu zamieszkania może być oryginał brytyjskiego lub zagranicznego ważnego prawa jazdy ze zdjęciem, na którym widnieje adres, ważny dowód osobisty wydany w UE ze zdjęciem, podpisem i adresem, lub oryginał wyciągu z konta bankowego, lub karty kredytowej, faktura zakładu użyteczności publicznej (rachunek za media) lub rachunek za podatek lokalny otrzymany pocztą, z datą nie później niż trzy miesiące przed spotkaniem.

 

Etap 2. spotkania: poświadczenie notarialne

Procedura „poświadczenia notarialnego” polega na sporządzeniu przez notariusza na piśmie poświadczenia o tym, jak notariusz stwierdził tożsamość osób podpisujących, o jego obecności przy składaniu podpisów lub o weryfikacji przez niego dokumentów; takie poświadczenie zostaje następnie podpisane przez notariusza i opatrzone jego pieczęcią i stemplem, przy czym poświadczenie to jest sporządzane bezpośrednio na dokumencie lub drukowane na oddzielnej kartce wysokiej jakości papieru formatu A4 i trwale dołączane do dokumentów metalowym oczkiem, przez który zostaje przewleczona wstążka dodatkowo zabezpieczona tłoczoną pieczęcią urzędową notariusza.

Jeśli Państwa dokument nie wymaga klauzuli Apostille ani legalizacji, a jedynie notarialnego poświadczenia, spotkanie potrwa około 20-60 minut, w zależności od liczby dokumentów, a notariusz natychmiast przygotuje poświadczenie notarialne, które zostanie wpisane ręcznie, lub maszynowo na dokumencie, lub trwale połączone z dokumentem za pomocą metalowego oczka, wstążki i urzędowej pieczęci notariusza, co pomaga chronić Państwo i Państwa dokument zapobiegając manipulacjom i oszustwom. Dokument będzie można zabrać z sobą po spotkaniu. Dokumenty przeznaczone do użytku w krajach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, takich jak Kanada, Australia i Nowa Zelandia, są często akceptowane bez klauzuli Apostille i bez stempli legalizacyjnych.

 

Etap nadawania klauzuli Apostille i legalizacji

Jeśli dokument wymaga klauzuli Apostille do użytku za granicą, w tym w Polsce, musimy najpierw zanieść go do Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO), które je wydaje i umieszcza. Apostille to naklejka umieszczona na odwrocie kartki poświadczenia notarialnego, opatrzona pieczęcią i podpisana przez urzędnika FCDO, która potwierdza pieczęć notariusza, jego podpis i aktualny status zawodowy oraz zatwierdza ważność dokumentu do użytku za granicą, zgodnie z Konwencją haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku.

Jeśli dokument ma zostać użyty w kraju, który nie ratyfikował Konwencji haskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku i nie jest częścią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, może powstać potrzeba opatrzenia dokumentu stemplem ambasady lub konsulatu państwa, w którym dokument ma być przedstawiony, w celu uzupełnienia klauzuli Apostille, np. w Chinach lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Proces legalizacji różni się w zależności od kraju, prosimy o przesłanie nam wersji roboczej dokumentu e-mailem, a my odpowiemy możliwie jak najszybciej, przedstawiając pełną procedurę.

 

Procedura notarialnego poświadczenia dokumentów elektronicznych

Jeśli chcieliby Państwo zdalnie uzyskać poświadczenie notarialne dokumentów elektronicznych, prosimy o przesłanie nam skanu tych dokumentów w formacie PDF oraz tzw. certyfikatu ukończenia na platformie DocuSign (lub podobnej), jeśli jest dostępny, a my potwierdzimy wtedy pełną procedurę i wszelkie dokumenty uzupełniające, które mogą być potrzebne.

When do I need to make an appointment?

Please first send us a scan or Microsoft Word draft of your document by email to [email protected] so we can check that we can assist you and let you know which supporting documents you might need to show us so that we can process your documents. You can then confirm an appointment with us by telephone or email, we usually have good availability to book around two or three days in advance.

In most cases, the client needs to meet one of our notaries in person (either at one of our West End, City of London or Victoria offices or externally at your office, residence, or other agreed location) and show the notary their original passport and proof of address (not a photocopy).

If we do not need to certify any signatures on your documents, e.g. just certified true copies of original ID documents or verified copies of academic certificates, we may not need you to come in to meet us and it might be possible for you to just drop off or courier your original documents to our office, along with a consent signed by the person the documents were issued to.

Once we have seen your drafts, we will confirm the exact process and exactly which documents you will need to show us. If you would like to meet one of our notaries outside of our office, we will provide you with a quote for this once you provide the postcode for the meeting and the proposed meeting time and date.

We book appointments externally or in our West End, Victoria or City of London offices 9am to 5pm, Monday to Friday. Please note that our Victoria and City of London offices are by appointment only. If you would like us to meet you at your office, residence, or another external location, we will provide a quote for our attendance fee based on the postcode of the proposed meeting place – our attendance fees are calculated on an hourly basis, including travel time to and from the appointment from our office and assuming that the meeting will take no more than 30 minutes.

Exceptionally, appointments out of office hours can be arranged, if you would like to request an out-of-hours appointment, please send us an email with your preferred time and location and we will provide you with a quote for this. You can collect your completed documents from our West End office 9am to 5.30pm, Monday to Friday.

Jak długo trwa tłumaczenie, poświadczenie notarialne i klauzulą Apostille/ legalizacja?

Spotkanie, podczas którego Państwo składają podpis na dokumencie w obecności notariusza potwierdzającego Państwa tożsamość poprzez wgląd do oryginalnego paszportu i potwierdzenia adresu, nie powinno zająć więcej niż 20 minut, w przypadku wizyty w jednym z naszych biur. Jeśli Państwo potrzebują tylko poświadczenia notarialnego, a nie klauzuli Apostille ani legalizacji do dokumentu, możemy potrzebować dodatkowych 10-30 minut na zabezpieczenie dokumentów wstążką i pieczęcią, w zależności od liczby dokumentów.

W zależności od charakteru i złożoności dokumentu możemy potrzebować kilku dni przed spotkaniem na zakończenie redagowania przed złożeniem przez Państwo podpisu na dokumentach. Jeśli istnieje konieczność zweryfikowania certyfikatów akademickich w instytucji wydającej w celu ich notarialnego poświadczenia, oczekiwanie na potwierdzenie autentyczności dokumentów przez instytucję wydającą może wydłużyć termin o kilka tygodni.

Po poświadczeniu notarialnym dokumentów przez notariusza proces nadawania klauzuli Apostille trwa od jednego do sześciu dni roboczych, w zależności od wybranej usługi z tym związanej. Jeśli Państwa dokumenty wymagają legalizacji za pomocą stempli konsularnych, ramy czasowe są bardzo zróżnicowane w zależności od konsulatu — prosimy o kontakt i przesłanie nam skanu w formacie PDF lub wersji roboczej Państwa dokumentu w programie Microsoft Word na adres e-mail [email protected] oraz o podanie kraju, w którym Państwa dokumenty mają zostać użyte — szybko odpowiemy wskazując ofertę cenową, procedurę i ramy czasowe.

Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania dokumentu przed notariuszem?

Jeśli muszą Państwo podpisać dokument, a następnie uzyskać jego poświadczenie notarialne, zazwyczaj istnieje konieczność jego podpisania w obecności notariusza i przedstawienia mu oryginału paszportu oraz potwierdzenia adresu*. Aby móc dokonać poświadczenia notarialnego niektórych dokumentów, np. podpisanych w imieniu spółki lub innej instytucji, będziemy musieli zobaczyć dokumenty uzupełniające, takie jak dokumenty upoważniające (upoważniający protokół posiedzenia zarządu, pełnomocnictwo lub listę upoważnionych sygnatariuszy) oraz dowód istnienia i zdolności do czynności prawnych (wyciągi z rejestru spółek, zaświadczenie o rejestracji spółki i umowę spółki).

Jeśli potrzebują Państwo notarialnego poświadczenia kopii dokumentów, należy okazać, wysłać przesyłką kurierską lub przekazać do naszego biura oryginał dokumentu, abyśmy mogli tę kopię sporządzić.

Prosimy o przesłanie skanu lub wersji roboczej dokumentu w programie Microsoft Word na adres [email protected], a my potwierdzimy, których dokumentów będziemy potrzebować, aby sporządzić dla Państwa poświadczenie notarialne. Jeśli Państwo korzystali wcześniej z naszych usług, może istnieć możliwość zdalnego poświadczenia notarialnego (czyli bez spotkania) dokumentu po przesłaniu do naszego biura jego podpisanej wersji — prosimy o przesłanie wersji roboczej emailem, a my sprawdzimy, czy zdalne poświadczenie jest możliwe w Państwa przypadku.

*Dowód adresu zamieszkałego może być oryginał brytyjskiego lub zagranicznego ważnego prawa jazdy ze zdjęciem, na którym widnieje adres, ważny dowód osobisty wydany w UE ze zdjęciem, podpisem i adresem, lub oryginał wyciągu z konta bankowego, lub karty kredytowej, faktura zakładu użyteczności publicznej (rachunek za media) lub rachunek za podatek lokalny otrzymany pocztą i datowany nie później niż trzy miesiące przed spotkaniem.

Jak można uzyskać klauzulę Apostille na dokumencie?

Jeśli dokument wymaga klauzuli Apostille do użytku za granicą, musimy najpierw dostarczyć go do urzędu Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO), które je wydaje i umieszcza. Apostille to naklejka umieszczona na spodzie poświadczenia notarialnego, opatrzona pieczęcią i podpisana przez urzędnika FCDO, która potwierdza pieczęć notariusza, jego podpis i aktualny status zawodowy oraz zatwierdza ważność dokumentu do użytku za granicą, zgodnie z Konwencją haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku. Jeśli Państwa dokument został podpisany przez kierownika urzędu rejestrowego spółek Companies House, Głównego Urzędu Stanu Cywilnego lub urzędnika organu podatkowego HMRC, lub biura rejestru karnego ACRO w Wielkiej Brytanii, można uzyskać klauzulę Apostille bez konieczności wcześniejszego notarialnego poświadczenia — prosimy o przesłanie skanu dokumentu na adres [email protected], a my to potwierdzimy to w Państwa imieniu.

Jeśli kraj, w którym chcą Państwo użyć danego dokumentu, jest członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Australia, Kanada, Nowa Zelandia itp.), poświadczanie klauzulą Apostille ani stemple legalizacyjne może w ogóle nie będą potrzebne – prosimy potwierdzić to ze swoim zagranicznym doradcą, który zwrócił się do Państwa o notarialne poświadczenie dokumentów.

Natomiast jeżeli kraj, w którym chcą Państwo użyć dokumentu, nie jest członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, ani nie ratyfikował Konwencji haskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku w odniesieniu do klauzuli Apostille (np. Liban, Tajlandia i Mozambik), oprócz powyższej klauzuli może być konieczne opatrzenie dokumentu stemplem w ambasadzie lub konsulacie kraju, w którym dokument ma być użyty, a procedura ta nosi nazwę „legalizacji konsularnej”. Listę krajów, które ratyfikowały Konwencję, można sprawdzić tutaj:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=29

Proces legalizacji różni się w zależności od kraju, prosimy o przesłanie nam wersji roboczej dokumentu e-mailem, a my odpowiemy jak najszybciej, prezentując pełną procedurę.

Jak przygotować legalizację dokumentów do użytku za granicą?

Jeśli dokument ma zostać użyty w kraju, który nie ratyfikował Konwencji haskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku i nie jest częścią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, może powstać potrzeba opatrzenia dokumentu stemplem ambasady lub konsulatu państwa, w którym dokument ma być przedstawiony, w celu uzupełnienia klauzuli Apostille, np. w Chinach lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Proces legalizacji różni się w zależności od kraju, prosimy o przesłanie nam wersji roboczej dokumentu e-mailem, a my odpowiemy możliwie jak najszybciej, przedstawiając pełną procedurę.

Klauzula Apostille wystarczy, jeżeli kraj, w którym Państwa dokument musi zostać użyty, ratyfikował Konwencję haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku. Listę krajów, które ratyfikowały Konwencję, można sprawdzić tutaj:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=29

Aby uzyskać klauzulę Apostille do danego dokumentu, musimy najpierw dostarczyć go do Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO), które ją wydaje i przykleja. Apostille to naklejka umieszczona na odwrocie kartki poświadczenia notarialnego, opatrzona pieczęcią i podpisana przez urzędnika FCDO, która potwierdza pieczęć notariusza, jego podpis i aktualny status zawodowy oraz zatwierdza ważność dokumentu do użytku za granicą, zgodnie z Konwencją haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku.

Jeśli kraj, w którym chcą Państwo użyć danego dokumentu, jest członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Australia, Kanada, Nowa Zelandia itp.), poświadczanie klauzulą Apostille ani stemple legalizacyjne może w ogóle nie będą potrzebne – prosimy potwierdzić to ze swoim zagranicznym doradcą, który zwrócił się do Państwa o notarialne poświadczenie dokumentów.

Czy można uzyskać poświadczenie dokumentu z policyjnej kartoteki karnej DBS, Disclosure and Barring Service lub biura rejestru karnego ACRO?

Tak, można. Należy oryginał (nie fotokopię) wysłać lub przekazać do naszego biura w West End. Zaświadczenia wydawane przez ACRO mogą zazwyczaj zostać opatrzone klauzulą Apostille bezpośrednio, więc proszę skonsultować się z osobą, która poleciła Państwu uzyskanie poświadczenia notarialnego tego dokumentu i potwierdzić, czy jest to faktycznie wymagane, lub czy bezpośrednie opatrzenie klauzulą/ legalizacja konsularna wystarczy w pożądanym celu. Obecnie zaświadczenia DBS muszą być najpierw poświadczone notarialnie, aby mogły zostać opatrzone klauzulą Apostille.

Czy należy najpierw dokumenty podpisać?

Prosimy o sporządzenie dokumentów do momentu złożenia podpisu i pozostawienie ich niepodpisanych i bez daty, ponieważ zazwyczaj konieczne będzie podpisanie w obecności notariusza. Istnieją pewne wyjątki, np. gdy istnieje konieczność złożenia przez świadka oświadczenia pod przysięgą na wybraną świętą księgę, lub gdy wystarczy potwierdzenie przez Państwo podpisu przed notariuszem (zwykle w przypadku dokumentów amerykańskich lub karaibskich). Prosimy o przesłanie skanu lub wersji roboczej dokumentu w programie Microsoft Word na adres [email protected], a my to sprawdzimy i potwierdzimy wraz z ofertą cenową, ramami czasowymi i procedurą.

Jeżeli klient lub sygnatariusz nie może udać się do kancelarii Notable Notaries, to czy notariusz może przyjść do miejsca zamieszkania klienta?

Jeżeli chcą Państwo umówić się na spotkanie w Państwa biurze, miejscu zamieszkania lub innej lokalizacji zewnętrznej, przedstawimy wysokość opłaty za przybycie, na podstawie kodu pocztowego sugerowanego miejsca spotkania — nasze opłaty za dojazd są obliczane na podstawie stawki godzinowej, z uwzględnieniem czasu podróży z naszego biura do miejsca spotkania i z powrotem oraz przy założeniu, że spotkanie nie trwa dłużej niż 30 minut.

Członek rodziny klienta musi podpisać dokument, ale nie mówi po angielsku, czy kancelaria może pomóc?

Chętnie pomożemy, jednak musimy przestrzegać obowiązków, jakie mamy wobec klientów, w tym upewnić się, że klient rozumie, co podpisuje. W naszym zespole mamy biegłych i rodowitych użytkowników języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, greckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rumuńskiego, arabskiego i francuskiego, którzy mogą zapewnić optymalną komunikację między klientem a notariuszem. Jeśli klient nie mówi w żadnym z tych języków, możemy pomóc w znalezieniu zaufanego, wykwalifikowanego tłumacza ustnego.

W przypadku dokumentu napisanego w języku niezrozumiałym dla podpisującego, aby dopilnować, że klient rozumie podpisywany dokument, będziemy musieli dla jego wygody sporządzić tłumaczenie, które zachowamy w naszych aktach.

Jeżeli dokumenty nie są sporządzone w języku angielskim, czy mimo to kancelaria może je poświadczyć notarialnie?

Nasi notariusze posługują się językiem włoskim, niemieckim i polskim, dzięki czemu mogą sporządzać dokumenty w tych językach bez konieczności tłumaczenia na język angielski. W przypadku wszystkich innych języków możemy nadal poświadczać dokumenty notarialnie i współpracować z naszymi firmowymi tłumaczami i rodowitymi użytkownikami języka greckiego, włoskiego, hiszpańskiego, rumuńskiego, arabskiego, francuskiego, niemieckiego i polskiego, aby szybko sporządzić dla wygody klienta ich tłumaczenie, które zachowamy w naszych aktach.

Jeśli potrzebne jest oficjalne tłumaczenie dokumentu, chętnie wykonamy tę usługę. Ponieważ nasze wyceny tłumaczeń sporządzane są na podstawie liczby słów, prosimy o przesłanie wersji dokumentu w programie Microsoft Word na adres e-mail [email protected], a my obliczymy liczbę słów i szybko odpowiemy Państwu, przedstawiając wycenę i szacowany termin wykonania.

W przypadku dokumentu napisanego w języku niezrozumiałym dla podpisującego, aby upewnić się, że klient rozumie podpisywany dokument, będziemy musieli dla jego wygody sporządzić tłumaczenie, które zachowamy w naszych aktach.

Czy zmiana imienia/ nazwiska lub wskazanie innego imienia/ nazwiska w dokumencie niż imię/ nazwisko użyte w paszporcie stanowi problem?

To może to być problemem; prosimy o zwrócenie nam na to uwagi przy wysyłaniu skanu lub wersji dokumentu w Microsoft Word pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Może zaistnieć potrzeba porozumienia się tego z Państwa zagranicznym doradcą, który zwrócił się o notarialne poświadczenie dokumentu i potwierdzenia, czy wyraża on zgodę na użycie przez nas wszystkich Państwa imion/ nazwisk, czy tylko do jednej wersji. Jeżeli zwrócą nam Państwo uwagę na tę kwestię przed sporządzeniem poświadczenia notarialnego, możemy w nim wyraźnie zaznaczyć, że znani są Państwo pod więcej niż jednym imieniem/ nazwiskiem.

Czy kancelaria może poświadczyć kopie dokumentów, w tym dowodów osobistych, paszportów i potwierdzenia adresu?

Tak, chętnie możemy w tym pomóc; trzeba będzie przynieść oryginały do jednego z naszych biur lub spotkać się z notariuszem w innym miejscu. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +44 (0) 207 952 1100 w celu rezerwacji terminu spotkania.

Czy kancelaria poświadcza kopie oryginalnych certyfikatów akademickich lub dokonuje ich weryfikacji?

Tak, chętnie możemy w tym pomóc; trzeba będzie przynieść oryginały do jednego z naszych biur lub spotkać się z notariuszem w innym miejscu. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +44 (0) 207 952 1100 w celu rezerwacji terminu spotkania. W przypadku konieczności zweryfikowania dokumentu takiego jak certyfikat/dyplom akademicki lub pismo lekarza, oczekiwanie na potwierdzenie autentyczności dokumentu przez instytucję wydającą może potrwać kilka tygodni.

Czy kancelaria może pomóc w sprawie tzw. deklaracji ważności kwalifikacji zawodowej w przypadku włoskiej wizy?

Możemy pomóc w weryfikacji i poświadczeniu Państwa wykształcenia w związku z wnioskowaniem o tzw. deklarację wartości, jednak w celu jej uzyskania po notarialnym poświadczeniu dokumentów należy skontaktować się bezpośrednio z Konsulatem Włoch

W celu poświadczenia kopii Państwa dokumentów będziemy musieli zobaczyć oryginały i zweryfikować je z instytucją/ instytucjami wydającymi. Prosimy pamiętać, że w przypadku procesu weryfikacji nie jesteśmy w stanie podać oszacowanych ram czasowych, ponieważ czas odpowiedzi różni się znacznie w zależności od instytucji.

Będziemy musieli również otrzymać do naszych akt kopię paszportu i potwierdzenie adresu (np. ostatnią fakturę media za gaz, lub elektryczność, lub wyciąg z rachunku bankowego, lub brytyjskie prawo jazdy).

Jakie dokumenty uzupełniające należy przynieść w przypadku dokumentów firmowych/ korporacyjnych/ handlowych?

Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania notarialnego poświadczenia dokumentu jest przesłanie nam jego skanu lub wersji roboczej w programie Microsoft Word pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Szybko przejrzymy dokument i zrobimy wycenę usługi, procedurę i oszacowanie czasu potrzebnego do wykonania usługi, a także poinformujemy o potrzebnych dodatkowych dokumentów oraz poinformujemy o tym, czy będzie trzeba umówić się na spotkanie.

W przypadku firm zarejestrowanych spoza Wielkiej Brytanii może wystąpić konieczność przesłania nam potwierdzenia istnienia obcokrajowej firmy. Takie potwierdzenie istnienia może być niedawny zrzut ekranu lub wyciąg z odpowiedniego rejestru spółek, skan zaświadczenia o rejestracji spółki lub skan aktu założycielskiego i umowy spółki.

Czy trzeba umówić się na spotkanie, czy też można udać się bezpośrednio do biura kancelarii Notable Notaries?

Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania notarialnego poświadczenia dokumentu jest przesłanie nam jego skanu lub wersji roboczej w programie Microsoft Word pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Szybko przejrzymy dokument i damy wycenę, procedurę i szacowane ramy czasowe, a także poinformujemy o dokumentach uzupełniających potrzebnych do przygotowania Państwa dokumentów i o tym, czy będzie trzeba umówić się na spotkanie. Pozwoli to zaoszczędzić czas, gdyż możemy nie być w stanie udzielić pomocy osobie przychodzącej bez umówienia się na spotkanie, ponieważ pracujemy w różnych biurach i obsługujemy klientów w pozabiurowych lokalizacjach, najlepiej umówić się na spotkanie z jednym z naszych notariuszy. Na przykład, aby notarialnie poświadczyć podpis na dokumencie, zawsze będziemy musieli zobaczyć oryginalny paszport oraz potwierdzenie adresu* osoby podpisującej, jeżeli jest nowym klientem.

*Dowód adresu zamieszkałego może być oryginał brytyjskiego lub zagranicznego ważnego prawa jazdy ze zdjęciem, na którym widnieje adres, ważny dowód osobisty wydany w UE ze zdjęciem, podpisem i adresem, lub oryginał wyciągu z konta bankowego, lub karty kredytowej, faktura zakładu użyteczności publicznej (rachunek za media) lub rachunek za podatek lokalny otrzymany pocztą i datowany nie później niż trzy miesiące przed spotkaniem.

Czy można zapłacić gotówką, czy kartą?

Można zapłacić przelewem lub kartą debetową, lub kredytową (z wyjątkiem AMEX) podczas spotkania lub online korzystając z naszego linku tutaj:

https://www.notablenotaries.co.uk/index.php/pay-online

Prosimy pamiętać o podaniu numeru faktury przy dokonywaniu płatności online lub przelewem. Niewielkie kwoty można również wpłacić gotówką.

Należy pamiętać, że nie zawiadamiamy o zmianach ważnych informacji handlowych, takich jak dane konta bankowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ile usługa będzie kosztować?

Nasze opłaty są obliczane na podstawie ilości czasu potrzebnego do wykonania sprawy. Poświadczanie notarialne nigdy nie polega jedynie na podbiciu stempla. Naszym obowiązkiem jest zadbanie o dokładne potwierdzenie tożsamości naszych klientów, dopilnowanie, aby wszystkie wymogi formalne zostały spełnione, a klienci byli rzetelnie reprezentowani przez upoważnione strony posiadające wymaganą zdolność do czynności prawnych, zgodnie z przepisami regulującymi naszą działalność, w tym, zasadami wykonywania zawodu notariusza z 2019 r., przepisami RODO o ochronie danych oraz przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Prosimy o przesłanie skanu lub wersji roboczej dokumentu w programie Microsoft Word na adres [email protected] , a my szybko odpowiemy, przedstawiając pełną wycenę, oszacowane ramy czasowe do świadczenia usługi i wszelkie potrzebne dokumenty uzupełniające, które musimy zobaczyć i przejrzeć w celu przygotowania Państwa dokumentu.

Nasze wyceny tłumaczeń są sporządzane na podstawie liczby słów i kombinację językową.

Czy kancelaria może sporządzić tłumaczenie dokumentu dla klienta?

Jeśli potrzebne jest oficjalne tłumaczenie dokumentu, chętnie wykonamy tę usługę, obejmującą wszystkie języki. Ponieważ nasze wyceny tłumaczeń sporządzane są na podstawie liczby słów, prosimy o przesłanie wersji dokumentu w programie Microsoft Word na adres e-mail [email protected], a my obliczymy liczbę słów i szybko odpowiemy Państwu, przedstawiając wycenę i szacowany termin wykonania. [email protected], we will calculate the word count and swiftly reply to you with a quote and estimated timeframe.

W przypadku dokumentu napisanego w języku niezrozumiałym dla podpisującego, aby upewnić się, że klient rozumie podpisywany dokument, będziemy musieli dla niego przygotować tłumaczenie, które zachowamy w naszych aktach. Nasi notariusze posługują się językiem włoskim, niemieckim i polskim, dzięki czemu mogą sporządzać dokumenty w tych językach bez konieczności ich tłumaczenia na język angielski. W przypadku wszystkich innych języków możemy nadal notarialnie poświadczyć dokumenty i współpracować z tłumaczami z naszej firmy mówiącym językiem greckim, włoskim, hiszpańskim, rumuńskim, arabskim, francuskim, niemieckim i polskim jako język rodowity, aby szybko dla wygody klienta przygotować ich tłumaczenie, które zachowamy w naszych aktach.

Czy kancelaria może poświadczać tłumaczenia?

Jeśli potrzebne jest oficjalne tłumaczenie dokumentu, chętnie wykonamy tę usługę. Ponieważ nasze wyceny tłumaczeń sporządzane są na podstawie liczby słów, prosimy o przesłanie wersji dokumentu w programie Microsoft Word na adres e-mail [email protected], a my obliczymy liczbę słów i szybko odpowiemy Państwu, dając wycenę i szacowany termin wykonania. Sporządzenie przez nas tłumaczenia pozwoli zaoszczędzić czas, ponieważ skorzystamy z usług tłumacza, którego podpis i dyplomy posiadamy już w aktach. Jeśli dokument został już przetłumaczony przez inną firmę, będziemy musieli skontaktować się z tłumaczem w celu weryfikacji tłumaczenia, zanim będziemy mogli poświadczyć poprawność przetłumaczonego dokumentu.

Czy kancelaria może poświadczyć status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii (settled status) przy ubieganiu się o wizę do innego kraju spoza UE?

Tak, możemy zweryfikować Państwa status imigracyjny za pomocą wspólnego kodu, który można pobrać, korzystając z poniższego linku:

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status. 

Prosimy wysłać nam e-mail na adres [email protected] z instrukcjami, które otrzymali Państwo od swojego zagranicznego doradcy w sprawie wizy, a my szybko odpowiemy, podając wycenę, procedurę i proponowany termin spotkania.

Czy mogę podpisać pisemne oświadczenie (statutory declaration) i/lub złożyć przysięgę lub przyrzeczenie w związku z zaprzysiężonym oświadczeniem (affidavit)?

Tak, ponieważ wszyscy notariusze w Anglii i Walii są również prawnikami upoważnionymi do przyjmowania zaprzysiężonych oświadczeń (commissioners for oaths). Prosimy najpierw przesłać nam skan lub projekt pisma w programie Microsoft Word pocztą elektroniczną na adres [email protected], w celu sprawdzenia, czy możemy Państwu pomóc i poinformowania o dokumentach uzupełniających, które należy okazać, aby umożliwić nam przygotowanie Państwa dokumentów. Jeżeli Państwo chcieliby złożyć przysięgę (na wybraną świętą księgę), prosimy o jej wskazanie, abyśmy mogli sprawdzić, czy jest u nas dostępna, lub o informację, czy preferują Państwo złożenie przyrzeczenia. Przyrzeczenie, odpowiednie w przypadku tych, którzy nie czują się komfortowo, składając przysięgę, uznaje się za równie wiążące dla sumienia osoby je składającej (oświadczającej) i jego naruszenie podlega sankcjom za składanie fałszywych zeznań.

Czy można potwierdzić tożsamość i złożyć podpis przed Państwem za pomocą połączenia wideo?

Tak, można, jednak należy najpierw sprawdzić u Państwa zagranicznego doradcy, który zwrócił się o notarialne poświadczenie dokumentu, czy będzie on akceptowany w przypadku podpisu elektronicznego, ponieważ niektóre jurysdykcje nadal wymagają w przypadku niektórych dokumentów podpisu mokrym tuszem osobiście przed notariuszem, przy czym notariusz musiałby wyraźnie wskazać w poświadczeniu notarialnym, że z osobą podpisującą nie spotkał się twarzą w twarz. Będziemy mogli dokonać weryfikacji tożsamości w przypadku stałych klientów i osób, które już wcześniej potwierdzały tożsamość osobiście przed jednym z naszych notariuszy.

Czy kancelaria może poświadczyć na dokumencie podpis elektroniczny DocuSign?

Tak, jednak musieliby Państwo poprosić, o to, żeby Państwo zwrócili się do osoby, która przygotowała kopertę do podpisania, o przekazanie nam certyfikatu ukończenia. Ponadto należałoby także najpierw sprawdzić u Państwa zagranicznego doradcy, który zwrócił się o dokonanie notarialnego poświadczenia dokumentu, czy będzie on akceptowany w przypadku podpisu elektronicznego, ponieważ niektóre jurysdykcje nadal wymagają, aby pewne dokumenty zostały podpisane mokrym tuszem osobiście przed notariuszem.

Czy kancelaria może sporządzić notarialne poświadczenie własnoręczność podpisu w języku polskim?

Tak, nie ma potrzeby tłumaczenia polskiego dokumentu, chyba że osoba podpisująca nie mówi po polsku — w tym przypadku, jeśli osoba podpisująca zna język angielski, możemy dla wygody klienta wykonać szybkie tłumaczenie bez opłaty, aby przyspieszyć procedurę. Prosimy o przesłanie wersji roboczej dokumentu w programie Microsoft Word lub w formacie PDF na adres mailowy [email protected], a my szybko odpowiemy z wyceną i proponowanymi terminami spotkań.

Jakie informacje są potrzebne do podpisania pełnomocnictwa w kancelarii?

Na przykład, w celu dokonania przez osobę spokrewnioną z klientem kupna domu w Grecji lub we Włoszech.

W przypadku pełnomocnictw do użytku w Grecji zazwyczaj potrzebujemy od następujących informacji, aby sporządzić dokument przed spotkaniem z Państwem. W każdym przypadku imienia i nazwiska muszą być napisane w języku angielskim i greckim, dokładnie jak widnieje w greckim dowodzie osobistym (lub w paszporcie, jeśli nie chodzi o obywatel Grecji):

 • Pełne imię i nazwisko Uprawnionego/ Mocodawcy
 • Pełne imiona i nazwiska rodziców Uprawnionego/ Mocodawcy
 • Zawód Uprawnionego/ Mocodawcy
 • Aktualny adres zamieszkania Uprawnionego/ Mocodawcy
 • Numer greckiego dowodu osobistego Uprawnionego/ Mocodawcy (lub paszportu, jeśli nie jest obywatelem Grecji)
 • Organ wydający grecki dowód osobisty Uprawnionego/ Mocodawcy (lub paszportu, jeśli nie jest obywatelem Grecji)
 • Data wydania greckiego dowodu osobistego Uprawnionego/ Mocodawcy (lub paszportu, jeśli nie jest obywatelem Grecji)
 • Pełne imię i nazwisko Pełnomocnika
 • Pełne imiona rodziców Pełnomocnika
 • Zawód Pełnomocnika
 • Aktualny adres zamieszkania Pełnomocnika
 • Numer greckiego dowodu osobistego Pełnomocnika (lub paszportu, jeśli nie jest obywatelem Grecji)
 • Organ wydający grecki dowód osobisty Pełnomocnika (lub paszportu, jeśli nie jest obywatelem Grecji)
 • Data wydania greckiego dowodu osobistego Pełnomocnika (lub paszportu, jeśli nie jest obywatelem Grecji)

Czy potrzebuję notariusza „Scrivener”?

Notariusze w Anglii i Walii są wykwalifikowanymi prawnikami, z których każdy trzyma tytuł prawniczy i pomyślnie zaliczył kilka egzaminów podyplomowych, w tym z prawa rzymskiego i prywatnego prawa międzynarodowego. Przed wejściem w życie ustawy brytyjskiej o dostępie do wymiaru sprawiedliwości z 1999 roku, notariusze — pisarze sądowi (Scrivener Notaries) posiadali wyłączną jurysdykcję do wykonywania zawodu na terenie londyńskiego City. Wszyscy notariusze należący do Scrivener Notaries muszą najpierw uzyskać uprawnienia notariusza ogólnego w Anglii i Walii. Ponieważ największe brytyjskie firmy historycznie miały swoje siedziby w londyńskim City, a wszyscy notariusze Scrivener zaliczyli kolejne egzaminy potwierdzające ich kompetencje do wydawania poświadczeń bezpośrednio w dwóch językach obcych oprócz angielskiego, m.in. niemieccy notariusze i urzędy rejestrowe spółek przyzwyczaiły się do otrzymywania od nich takich poświadczeń. Jednak od czasu wejścia w życie ustawy o dostępie do wymiaru sprawiedliwości z 1999 roku, której celem było otwarcie i udostępnienie usług prawniczych dla całej populacji w Wielkiej Brytanii, wszyscy notariusze Anglii i Walii są uprawnieni do wydawania poświadczeń w całej Anglii i Walii, w tym w londyńskim City, a także są całkowicie i bezspornie upoważnieni do sporządzania poświadczeń bezpośrednio w każdym języku, w którym mają kompetencje. Pomimo tego, wiele podręczników przeznaczonych dla aplikantów notarialnych w krajach UE nadal nie zostało zaktualizowanych, aby odzwierciedlić tę ważną zmianę.

Nasi notariusze, Francesco i Alexandra, posiadają kompetencje do wydawania poświadczeń na terenie całej Anglii i Walii, w językach, w których są uprawnieni.

Status naszych notariuszy jako osób posiadających aktualne uprawnienia do sprawowania urzędu notariusza na terenie całej Anglii i Walii jest również potwierdzony poprzez umieszczenie klauzuli Apostille na sporządzanych przez nas dokumentach. Apostille to naklejka umieszczona na odwrocie kartki poświadczenia notarialnego, opatrzona pieczęcią i podpisana przez urzędnika Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO). Apostille potwierdza pieczęć notariusza, podpis i aktualny status notariusza oraz zatwierdza ważność dokumentu do użytku za granicą zgodnie z Konwencją haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku. Aby uzyskać klauzulę Apostille do danego dokumentu, musimy najpierw dostarczyć go osobiście w formie papierowej do FCDO, urzędu, który ją wydaje i umieszcza. Następnie prześlemy Państwu skan dokumentu oraz numer nadawczy przesyłki kurierskiej z dokumentem poświadczonym notarialnie i opatrzonym klauzulą Apostille dla Państwa prawnika lub notariusza w Niemczech/ Austrii/ Szwajcarii/ Luksemburgu/ Polsce.

Czy Kancelaria może poświadczyć kopię brytyjskiego aktu urodzenia, zgonu lub małżeństwa?

Należy pamiętać, że brytyjskie świadectwo małżeństwa/ urodzenia/ zgonu, wydane przez Główny Urząd Stanu Cywilnego, nie może zostać zgodnie z prawem skopiowane, ponieważ podlega prawom autorskim Korony. W przypadku przedstawienia fotokopii do celów klauzuli Apostille, Biuro Spraw Zagranicznych odmówi jej wydania, w ten sposób chroniąc i egzekwując prawa autorskie Korony w imieniu rządu brytyjskiego. Napis drobnym drukiem na dole aktu zawiera urzędowe odniesienie do „© Crown Copyright”. Jeśli świadectwo małżeństwa/ urodzenia/ zgonu zostało wydane przez brytyjski Główny Urząd Stanu Cywilnego, wówczas należy zamówić w powyższym urzędzie nowy uwierzytelniony odpis. Można to zrobić, korzystając z linku poniżej:

https://www.gov.uk/order-copy-birth-death-marriage-certificate

Prosimy pamiętać, że oznacza to, iż jedynie uwierzytelniony odpis wydany przez Główny Urząd Stanu Cywilnego może podlegać notarialnemu poświadczeniu i legalizacji, a nie fotokopia. Jeśli dokument wymaga poświadczenia notarialnego, wówczas (oryginalny) uwierzytelniony odpis wydany przez Główny Urząd Stanu Cywilnego/ oryginalne świadectwo ulegnie trwałej zmianie w procesie notarialnego poświadczania, gdyż zostanie przymocowane do poświadczenia notarialnego za pomocą nitu (małego otworu wzmocnionego metalowym pierścieniem) i podpięte do niego, związane wstążką notariusza i pieczęcią urzędową, jak pokazano na przykładowych fotografiach:

Prosimy o kontakt z naszym doświadczonym wielojęzycznym zespołem, chętnie pomożemy.

Poniedziałek — piątek
9:00 – 17.30

Prosimy o kontakt

3 Piętro, Portman House, 2 Portman Street,
London W1H 6DU

Numer telefonu: + 44 (0)207 952 1100

Adres emailowy: [email protected]