Usługi

Obsługa Firm

Możemy zorganizować poświadczenie notarialne dokumentów firmowych lub innych dokumentów, które muszą zostać podpisane przez członka (członków) zarządu (rady dyrektorów) lub prezesa spółki.

Prosimy o kontakt

Możemy zorganizować spotkanie w jednym z naszych biur w centrum Londynu lub, jeżeli tak jest wygodniej, nasz notariusz może przybyć do Państwa siedziby. W przypadku potwierdzenia przez przyjmujących prawników zagranicznych, że zaakceptują takie rozwiązanie, możemy zaoferować usługi elektronicznego poświadczenia notarialnego.

 • Certyfikaty założenia spółki oraz certyfikaty przy zmianie nazwy firmy.
 • Poświadczenie tożsamości (Know Your Client) dla lokalnego banku oddziału zagranicznego w celu dodania dyrektorów z siedzibą w Wielkiej Brytanii do listy autoryzowanych sygnatariuszy zagranicznego konta bankowego, w tym poświadczone kopie stron identyfikacyjnych paszportów lub dowodów osobistych dyrektorów, prawa jazdy, rachunków za media i dyplomów uniwersyteckich.
 • Certyfikaty kontynuacji kondycji istniejącej spółki, po angielsku certificates of good standing, w tym zamówienie tych świadectw z Companies House, czyli biura rejestracji spółek w Anglii i Walii, na Państwa prośbę.
 • Umowy spółki.
 • Statuty spółki, w tym zorganizowanie i uwierzytelnienie tłumaczenia na dowolny język obcy.
 • Wnioski o rejestrację spółki lub jej oddziału/spółki zależnej w zagranicznym rejestrze handlowym.
 • Pisemne uchwały jedynego dyrektora lub zarządu, protokół posiedzenia zarządu — w tym sporządzenie ich na życzenie Państwa.
 • Uchwały wspólników.
 • Pełnomocnictwa, upoważnienia, prokury, oświadczenia zarządu, i listy upoważniające.
 • Umowy, wnioski o zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku gier hazardowych w USA, umowy licencyjne i akty notarialne dotyczące nieruchomości zagranicznej.
 • Dokumentacja chroniąca własność intelektualną Państwa na całym świecie, w tym oświadczenia do przedłożenia w sądzie, akty cesji, cesje znaków towarowych oraz dokumenty dotyczące rejestracji znaków towarowych i patentów.
 • Notarialnie poświadczenie Kopii dokumentów firmowych, takich jak świadectwa udziałowe, rejestry akcji, lub udziałów, rejestry dyrektorów lub rejestry członków zarządu, lub akcjonariuszów, lub wspólników, lub udziałowców, poświadczone przez sekretarza firmy lub jednego z dyrektorów firmy w obecności notariusza.
 • Międzynarodowe i brytyjskie oświadczenia pod przysięgą lub za przyrzeczeniem przez naszych notariuszy jako uprawnionych do przyjęcia zaprzysiężonych oświadczeń.
 • Uroczyste oświadczenia dyrektorów według ustawy angielskiej składane przez naszych notariuszy jako uprawnionych do przyjęcia zaprzysiężonych oświadczeń.

Ekspancja, fuzja i przyjęcie

Firmy brytyjskie — zakładanie zagranicznego oddziału lub filii.

Mamy doświadczenie w pomaganiu brytyjskim firmom w ekspansji do Włoch, Niemiec, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Litwy i innych krajów poprzez połączenie z krajem, nabycie lub założenie lokalnego oddziału/filii w wybranym kraju. Dokumenty mogą często obejmować (przysięgłe/uwierzytelnione) tłumaczenie dokumentów założycielskich spółki, w tym certyfikatu założycielskiego, memorandum/ umowy spółki i statutu spółki oraz uchwał członków zarządu/dyrektorów, lub protokołów zarządu zatwierdzających transakcję. W przypadku angielskiej spółki PLC lub LLP, dokonamy przeglądu umowy spółki, lub umowy LLP, aby pomóc Państwu ustalić, czy wymagane będą dalsze dokumenty, takie jak protokoły komitetu wykonawczego.

Sznur brytyjskich flag wiszących pomiędzy dwoma oszklonymi panelami nad ruchliwą główną ulicą Londynu
Francesca Rossetto, kierownik działu włoskiego, pokazuje dokument koledze pracującemu przy komputerze

Likwidacja

Spółki w likwidacji

W przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji notarialnej, dotyczącej spółki w likwidacji, będziemy musieli sprawdzić ogłoszenia w Law Gazette —oficjalnym dzienniku prawnym Zjednoczonego Królestwa — i otrzymać instrukcje od odpowiedniej upoważnionej osoby, którą może być powołanym likwidatorem, lub zarządcą z upoważnieniem do reprezentowania spółki albo samodzielnie albo wspólnie z likwidatorem lub zarządcą.

Regularnie współpracujemy z wszystkimi konsulatami w Londynie, jesteśmy również członkami Arabsko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Włosko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Hiszpańskiej Izby Handlowej oraz organizacji Polish Business Link.

Nasze usługi

Usługi notarialne

~

Dokumenty firmowe lub prywatne poświadczone notarialnie przez naszych notariuszy, akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa, notarialnie poświadczone kserokopii paszportów, dyplomy ukończenia studiów, akta małżeństwa i urodzenia, upoważnienia i oświadczenia. Notarialne poświadczenie własnoręczność podpisu na dowolnym dokumencie.

Usługi legalizacji - uzyskanie klauzuli apostille

~

Legalizacja za pomocą klauzuli Apostille, osobiście dostarczonych przez nasze osobiście zatrudnionych, zaufanych kurierów, dokumentów do Brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office), a także do ambasad, konsulatów i wysokich komisji w Londynie.

Usługi tłumaczenia

~

Wykonujemy notarialnie poświadczone tłumaczenia lub tłumaczenia przysięgłe dokumentów handlowych, księgowych, prawnych, profesjonalnych dokumentów firmowych lub prywatnych z języka angielskiego na dowolny język obcy i odwrotnie. Tłumaczymy na następne języki: język polski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, grecki, francuski, portugalski, arabski, chiński.

Obsługi żeglugi handlowej

~

Przeprowadzamy weryfikację oraz wstępną odprawę (preclearance), poświadczamy notarialnie i rejestrujemy hipoteki morskie oraz ich zaspokojenie i przeniesienie, akty kupna-sprzedaży, deklaracje własności oraz nominacje upoważnionych oficerów w rejestrach okrętowych.

Obsługa firm

~

Możemy zorganizować poświadczenie notarialne dokumentów firmowych lub innych dokumentów, które muszą zostać podpisane przez członka (członków) zarządu (rady dyrektorów) lub prezesa spółki. Możemy zorganizować spotkanie w jednym z naszych biur w centrum Londynu lub, jeżeli tak jest wygodniej, nasz notariusz może przybyć do Państwa siedziby.

Pełnomocnik do doręczeń pozwów sądowych

~

Działamy w charakterze pełnomocnika do doręczeń, (pełnomocnika ds. doręczania pism procesowych oraz pozwów sądowych, zarejestrowanego pełnomocnika) możemy występować jako niezależna strona, której mogą być doręczane, w imieniu naszego klienta, dokumenty czy zawiadomienia w postępowaniu sądowym i arbitrażowym.

Chętnie wykonamy dla Państwa najtrudniejszą robotę

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące procesu tłumaczenia lub opatrywania klauzulą Apostille lub legalizacji, prosimy o przesłanie nam dokumentów pocztą elektroniczną na adres [email protected], a my je przejrzymy i poinformujemy o opłatach i terminach oraz o tym, czy wymagane będą jakiekolwiek dokumenty uzupełniające. Można również wypełnić poniższy formularz.

 • Upuść pliki tutaj lub
  Akceptowane typy plików: pdf, jpeg, Maks. rozmiar pliku: 128 MB.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

  Prosimy o kontakt z naszym doświadczonym wielojęzycznym zespołem, chętnie pomożemy.

  Poniedziałek — piątek
  9:00 – 17.30

  Prosimy o kontakt

  3 Piętro, Portman House, 2 Portman Street,
  London W1H 6DU

  Numer telefonu: + 44 (0)207 952 1100

  Adres emailowy: [email protected]