Notable Notaries jest przewodnią kancelarią notarialną świadczącą najwyższej jakości usługi w całym Londynie

Specjalizujemy się świadczeniu usług notarialnych, legalizacji klauzulą Apostille, legalizacji konsularnych i wykonujemy tłumaczenia przysięgłe lub uwierzytelnione.

Jesteśmy oceniani przez naszych klientów na 5 gwiazdek.

Więcej informacji

Kancelaria Notable Notaries sprawdziła się znakomicie. Jej pracownicy działali szybko, byli życzliwi i dobrze poinformowani. Tak naprawdę nie bardzo rozumiałem zadanie, do którego wykonania potrzebowałem ich pomocy, ale oni uzupełnili moje braki w wiedzy, ponieważ najwyraźniej mieli już wielokrotnie do czynienia z tą samą procedurą. Dziękuję.

Elena beeson

~

Loredana Fodor, kierownik działu rumuńskiego kancelarii, omawia pracę z koleżanką.

Jesteśmy tu po to, by Państwu pomagać

Nasza kancelaria specjalizuje się w świadczeniu usług notarialnych, wykonywaniu legalizacji klauzulą Apostille, legalizacji konsularnych i tłumaczeń przysięgłych lub uwierzytelnionych. Niezależnie od tego, czy chodzi o dokumenty prywatne, czy firmowe, nasz zespół z przyjemnością pomoże Państwu w poświadczeniu ich przez naszych notariuszy. Podpisy i pieczęcie notarialne potwierdzają autentyczność dokumentów, co zapewnia im międzynarodową rozpoznawalność.

Usługi notarialne

~

Dokumenty firmowe lub prywatne poświadczone notarialnie przez naszych notariuszy, akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa, notarialnie poświadczone kserokopii paszportów, dyplomy ukończenia studiów, akta małżeństwa i urodzenia, upoważnienia i oświadczenia. Notarialne poświadczenie własnoręczność podpisu na dowolnym dokumencie.

Usługi legalizacji - uzyskanie klauzuli apostille

~

Legalizacja za pomocą klauzuli Apostille, osobiście dostarczonych przez nasze osobiście zatrudnionych, zaufanych kurierów, dokumentów do Brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office), a także do ambasad, konsulatów i wysokich komisji w Londynie.

Usługi tłumaczenia

~

Wykonujemy notarialnie poświadczone tłumaczenia lub tłumaczenia przysięgłe dokumentów handlowych, księgowych, prawnych, profesjonalnych dokumentów firmowych lub prywatnych z języka angielskiego na dowolny język obcy i odwrotnie. Tłumaczymy na następne języki: język polski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, grecki, francuski, portugalski, arabski, chiński.

Obsługi żeglugi handlowej

~

Przeprowadzamy weryfikację oraz wstępną odprawę (preclearance), poświadczamy notarialnie i rejestrujemy hipoteki morskie oraz ich zaspokojenie i przeniesienie, akty kupna-sprzedaży, deklaracje własności oraz nominacje upoważnionych oficerów w rejestrach okrętowych.

Obsługa firm

~

Możemy zorganizować poświadczenie notarialne dokumentów firmowych lub innych dokumentów, które muszą zostać podpisane przez członka (członków) zarządu (rady dyrektorów) lub prezesa spółki. Możemy zorganizować spotkanie w jednym z naszych biur w centrum Londynu lub, jeżeli tak jest wygodniej, nasz notariusz może przybyć do Państwa siedziby.

Pełnomocnik do doręczeń pozwów sądowych

~

Działamy w charakterze pełnomocnika do doręczeń, (pełnomocnika ds. doręczania pism procesowych oraz pozwów sądowych, zarejestrowanego pełnomocnika) możemy występować jako niezależna strona, której mogą być doręczane, w imieniu naszego klienta, dokumenty czy zawiadomienia w postępowaniu sądowym i arbitrażowym.

Pieczęć lakowa z napisem „Francesco Meduri, Notary Public".

Jesteśmy tu po to, by Państwu pomagać

Notable Notaries to przodująca kancelaria specjalizująca się w świadczeniu usług notarialnych, wykonywaniu legalizacji klauzulą Apostille, legalizacji konsularnych i tłumaczeń przysięgłych i uwierzytelnionych. Sporządzamy poświadczenia notarialne dokumentów prywatnych i firmowych jak i notarialne poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie. Chętnie pomagamy w legalizacji dokumentów poprzez nadanie klauzuli Apostille, legalizacji konsularnej lub łączonej legalizacji w Biurze Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign and Commonwealth Development Office) oraz w odpowiednim konsulacie poprzez opatrzenie dodatkowym stemplem.

Zobacz nasz zespół

Najnowsze informacje

Najnowsze informacje o usługach notarialnych i przepisach prawnych można znaleźć w naszym kanale informacyjnym. Aktualizacje i komentarze dotyczące kancelarii Notable Notaries można znaleźć w prezentacji pełnego zakresu naszych usług.

FCDO’s Premium Legalisation Service to Close on 29th December 2023: Impact on Same-Day Apostille Services

On 12th October 2023 the Foreign, Commonwealth & Development Office announced that with effect from...

Establishment of Polish Subsidiary or Branch | Założenie spółki zależnej lub oddziału spółki za granicą

Poland is seen as an increasingly attractive destination to establish an EU subsidiary or branch,...

Declaration of Value

What is a Declaration of value? The Declaration of value (DV), “Dichiarazione di Valore”, is a...

Akredytacje

Prosimy o kontakt z naszym doświadczonym wielojęzycznym zespołem, chętnie pomożemy.

Poniedziałek — piątek
9:00 – 17.30

Prosimy o kontakt

3 Piętro, Portman House, 2 Portman Street,
London W1H 6DU

Numer telefonu: + 44 (0)207 952 1100

Adres emailowy: [email protected]

× Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday