Usługi

Żegluga Handlowa

Przeprowadzamy weryfikację oraz wstępną odprawę (preclearance), poświadczamy notarialnie i rejestrujemy hipoteki morskie oraz ich zaspokojenie i przeniesienie, akty kupna-sprzedaży, deklaracje własności oraz nominacje upoważnionych oficerów w rejestrach okrętowych.

Prosimy o kontakt

Możemy pomóc właścicielom statków, brokerom, kredytodawcom i ubezpieczycielom w zakresie przeglądu, wstępnego rozliczenia, poświadczenia notarialnego i rejestracji hipotek okrętowych, weksli, pełnomocnictw, deklaracji zmiany lub kontynuacji własności oraz wyznaczenia upoważnionego przedstawiciela, w różnych rejestrach okrętowych zlokalizowanych w Londynie.

Obsługa dostępna

Zawsze i wszędzie

Możemy pomóc w przypadku roszczeń w zagranicznych jurysdykcjach, gdzie osoby podpisujące wymagane dokumenty znajdują się w Anglii i Walii. Możemy przybyć się w biurach Państwa w celu w celu wykonania aktu hipotecznego, zwolnienia z hipoteki lub przeniesienia hipoteki, wykonania pełnomocnictwa przed notariuszem oraz możemy nawiązać kontakt z odpowiednim rejestrem statków w odniesieniu do wstępnego zatwierdzenia i rejestracji tychże.

Aby dokonać notarialnego uwierzytelnienia wyżej wymienionych dokumentów, musimy potwierdzić tożsamość osoby podpisującej. Jeśli dokument będzie podpisywany w imieniu spółki, osoba podpisująca (sygnatariusz) musi być odpowiednio upoważniona, zazwyczaj dyrektor spółki.

Wzór dokumentu prawnego z pustymi miejscami do wypełnienia przez klienta czarnym tuszem
Alexandra Rollin, notariusz, ustali tożsamość osoby podpisującej na podstawie prawa jazdy

Obsługa weryfikowana

Identyfikacja osób podpisujących

Ustalimy tożsamość osoby podpisującej na podstawie jej paszportu i dowodu adresu oraz ustalimy upoważnienie sygnatariuszy do reprezentowania firmy na podstawie przeglądów rejestrów spółek, list upoważnionych sygnatariuszów i pełnomocnictw. Sygnatariusze mogą spotkać się z nami w jednym z naszych londyńskich biur lub skorzystać z naszych zewnętrznych usług obecności — notariusz może dojechać do biura Państwa lub innego miejsca wybranego przez Państwa w dowolnym miejscu w Anglii i Walii po wcześniejszym umówieniu się — opłaty do potwierdzenia z wyprzedzeniem na podstawie kod pocztowy.

Maritime Authority z Bahamów oraz Authority z Panamy są najczęściej używanymi rejestrami okrętowymi, jednakże możemy oczywiście doradzić i pomóc w przypadku innych rejestrów statków i żeglugi wszystkich głównych bander na świecie.

Regularnie współpracujemy z wszystkimi konsulatami w Londynie, jesteśmy również członkami Arabsko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Włosko-Brytyjskiej Izby Handlowej, Hiszpańskiej Izby Handlowej oraz organizacji Polish Business Link.

Nasze usługi

Usługi notarialne

~

Dokumenty firmowe lub prywatne poświadczone notarialnie przez naszych notariuszy, akty notarialne, umowy, pełnomocnictwa, notarialnie poświadczone kserokopii paszportów, dyplomy ukończenia studiów, akta małżeństwa i urodzenia, upoważnienia i oświadczenia. Notarialne poświadczenie własnoręczność podpisu na dowolnym dokumencie.

Usługi legalizacji - uzyskanie klauzuli apostille

~

Legalizacja za pomocą klauzuli Apostille, osobiście dostarczonych przez nasze osobiście zatrudnionych, zaufanych kurierów, dokumentów do Brytyjskiego Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office), a także do ambasad, konsulatów i wysokich komisji w Londynie.

Usługi tłumaczenia

~

Wykonujemy notarialnie poświadczone tłumaczenia lub tłumaczenia przysięgłe dokumentów handlowych, księgowych, prawnych, profesjonalnych dokumentów firmowych lub prywatnych z języka angielskiego na dowolny język obcy i odwrotnie. Tłumaczymy na następne języki: język polski, angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, grecki, francuski, portugalski, arabski, chiński.

Obsługi żeglugi handlowej

~

Przeprowadzamy weryfikację oraz wstępną odprawę (preclearance), poświadczamy notarialnie i rejestrujemy hipoteki morskie oraz ich zaspokojenie i przeniesienie, akty kupna-sprzedaży, deklaracje własności oraz nominacje upoważnionych oficerów w rejestrach okrętowych.

Obsługa firm

~

Możemy zorganizować poświadczenie notarialne dokumentów firmowych lub innych dokumentów, które muszą zostać podpisane przez członka (członków) zarządu (rady dyrektorów) lub prezesa spółki. Możemy zorganizować spotkanie w jednym z naszych biur w centrum Londynu lub, jeżeli tak jest wygodniej, nasz notariusz może przybyć do Państwa siedziby.

Pełnomocnik do doręczeń pozwów sądowych

~

Działamy w charakterze pełnomocnika do doręczeń, (pełnomocnika ds. doręczania pism procesowych oraz pozwów sądowych, zarejestrowanego pełnomocnika) możemy występować jako niezależna strona, której mogą być doręczane, w imieniu naszego klienta, dokumenty czy zawiadomienia w postępowaniu sądowym i arbitrażowym.

Chętnie wykonamy dla Państwa najtrudniejszą robotę

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące procesu tłumaczenia lub opatrywania klauzulą Apostille lub legalizacji, prosimy o przesłanie nam dokumentów pocztą elektroniczną na adres [email protected], a my je przejrzymy i poinformujemy o opłatach i terminach oraz o tym, czy wymagane będą jakiekolwiek dokumenty uzupełniające. Można również wypełnić poniższy formularz.

 • Upuść pliki tutaj lub
  Akceptowane typy plików: pdf, jpeg, Maks. rozmiar pliku: 128 MB.
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

  Prosimy o kontakt z naszym doświadczonym wielojęzycznym zespołem, chętnie pomożemy.

  Poniedziałek — piątek
  9:00 – 17.30

  Prosimy o kontakt

  3 Piętro, Portman House, 2 Portman Street,
  London W1H 6DU

  Numer telefonu: + 44 (0)207 952 1100

  Adres emailowy: [email protected]