Nasza procedura

Nasz doświadczony, wielojęzyczny zespół z przyjemnością wyjaśni i poprowadzi Państwa w celu uproszczenia procesu

Znajdujemy się w samym sercu międzynarodowej społeczności w Londynie.

Nasi wybitni, wielojęzyczni członkowie zespołu mogą rozmawiać z Państwem w języku włoskim, greckim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, arabskim, rumuńskim, węgierskim, francuskim i angielskim.

Oficjalny dokument zostaje podstemplowany w rogu.

Organizujemy notarialne poświadczenie dokumentów prywatnych i firmowych przez naszych notariuszy oraz notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie.

Możemy pomóc Państwu w legalizacji dokumentów, czy to poprzez Apostille, legalizację konsularną lub połączenie legalizacji w Foreign Commonwealth and Development Office i dalszego stemplowania w odpowiednim konsulacie.

Dzięki naszej ekspresowej usłudze możemy zorganizować dokumenty do notariusza i legalizacji w ciągu samego lub następnego dnia roboczego, gotowe do wysłania za granicę lub bezpośrednio do państwa.


Nasza procedura wyjaśniona


Etap wyceny

Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania notarialnego poświadczenia dokumentu jest przesłanie nam jego skanu lub wersji roboczej w programie Microsoft Word pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Szybko przejrzymy dokument i zrobimy wycenę usługi, procedurę i oszacowanie czasu potrzebnego do wykonania usługi, a także poinformujemy o potrzebnych dodatkowych dokumentów oraz poinformujemy o tym, czy będzie trzeba umówić się na spotkanie.

W większości przypadków klient musi osobiście spotkać się z jednym z naszych notariuszy (w wybranym biurze w West End, Mayfair, City of London lub Victorii, lub w biurze, miejscu zamieszkania lub innym uzgodnionym przez klienta miejscu) i okazać notariuszowi oryginał (nie fotokopię) paszportu i potwierdzenie adresu. Po zapoznaniu się z Państwa wersją roboczą potwierdzimy dokładną procedurę i wskażemy, które konkretnie dokumenty należy nam okazać. Jeśli chcieliby Państwo spotkać się z notariuszem poza siedzibą kancelarii, przedstawimy wycenę tej usługi po podaniu kodu pocztowego miejsca spotkania oraz jego proponowanej daty i godziny.


Etap weryfikacji

W przypadku konieczności zweryfikowania dokumentu takiego jak świadectwo akademickie, oczekiwanie na jego weryfikację przez instytucję wydającą może potrwać kilka tygodni.


Etap 1. spotkania: potwierdzenie tożsamości, due diligence, czyli zczegółowe sprawdzanie danych i płatność

Podczas spotkania notariusz poprosi Państwo o zgodę na wykonanie kopii paszportu i potwierdzenia adresu* oraz o złożenie podpisu na dokumencie w jego obecności. Notariusz przyjmie płatność gotówką lub kartą w przypadku nowego klienta, lub wyśle fakturę stałemu klientowi. Jeśli dokument wymaga klauzuli Apostille lub legalizacji, spotkanie nie potrwa dłużej niż 20 minut, a my zachowamy papierowe kopie Państwa dokumentów, aby można było je poświadczyć notarialnie i zanieść osobiście do Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth and Development Office) w celu nadania klauzuli Apostille, lub do odpowiedniego zagranicznego konsulatu w Londynie, aby je zalegalizować do użytku w danym kraju.

*Dowodem adresu zamieszkania może być oryginał brytyjskiego lub zagranicznego ważnego prawa jazdy ze zdjęciem, na którym widnieje adres, ważny dowód osobisty wydany w UE ze zdjęciem, podpisem i adresem, lub oryginał wyciągu z konta bankowego, lub karty kredytowej, faktura zakładu użyteczności publicznej (rachunek za media) lub rachunek za podatek lokalny otrzymany pocztą, z datą nie później niż trzy miesiące przed spotkaniem.


Etap 2. spotkania: poświadczenie notarialne

Procedura „poświadczenia notarialnego” polega na sporządzeniu przez notariusza na piśmie poświadczenia o tym, jak notariusz stwierdził tożsamość osób podpisujących, o jego obecności przy składaniu podpisów lub o weryfikacji przez niego dokumentów; takie poświadczenie zostaje następnie podpisane przez notariusza i opatrzone jego pieczęcią i stemplem, przy czym poświadczenie to jest sporządzane bezpośrednio na dokumencie lub drukowane na oddzielnej kartce wysokiej jakości papieru formatu A4 i trwale dołączane do dokumentów metalowym oczkiem, przez który zostaje przewleczona wstążka dodatkowo zabezpieczona tłoczoną pieczęcią urzędową notariusza.

Jeśli Państwa dokument nie wymaga klauzuli Apostille ani legalizacji, a jedynie notarialnego poświadczenia, spotkanie potrwa około 20-60 minut, w zależności od liczby dokumentów, a notariusz natychmiast przygotuje poświadczenie notarialne, które zostanie wpisane ręcznie, lub maszynowo na dokumencie, lub trwale połączone z dokumentem za pomocą metalowego oczka, wstążki i urzędowej pieczęci notariusza, co pomaga chronić Państwo i Państwa dokument zapobiegając manipulacjom i oszustwom. Dokument będzie można zabrać z sobą po spotkaniu. Dokumenty przeznaczone do użytku w krajach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, takich jak Kanada, Australia i Nowa Zelandia, są często akceptowane bez klauzuli Apostille i bez stempli legalizacyjnych.


Etap nadawania klauzuli Apostille i legalizacji

Jeśli dokument wymaga klauzuli Apostille do użytku za granicą, w tym w Polsce, musimy najpierw zanieść go do Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO), które je wydaje i umieszcza. Apostille to naklejka umieszczona na odwrocie kartki poświadczenia notarialnego, opatrzona pieczęcią i podpisana przez urzędnika FCDO, która potwierdza pieczęć notariusza, jego podpis i aktualny status zawodowy oraz zatwierdza ważność dokumentu do użytku za granicą, zgodnie z Konwencją haską Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku.

Jeśli dokument ma zostać użyty w kraju, który nie ratyfikował Konwencji haskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1961 roku i nie jest częścią Brytyjskiej Wspólnoty Narodów, może powstać potrzeba opatrzenia dokumentu stemplem ambasady lub konsulatu państwa, w którym dokument ma być przedstawiony, w celu uzupełnienia klauzuli Apostille, np. w Chinach lub Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Proces legalizacji różni się w zależności od kraju, prosimy o przesłanie nam wersji roboczej dokumentu e-mailem, a my odpowiemy możliwie jak najszybciej, przedstawiając pełną procedurę.


Procedura notarialnego poświadczenia dokumentów elektronicznych

Jeśli chcieliby Państwo zdalnie uzyskać poświadczenie notarialne dokumentów elektronicznych, prosimy o przesłanie nam skanu tych dokumentów w formacie PDF oraz tzw. certyfikatu ukończenia na platformie DocuSign (lub podobnej), jeśli jest dostępny, a my potwierdzimy wtedy pełną procedurę i wszelkie dokumenty uzupełniające, które mogą być potrzebne.

Świadczona przez nas usługa to usługa notariusza dokonującego wszystkich dozwolonych czynności notarialnych, w tym, w stosownych przypadkach, organizującego legalizację dokumentów i wysyłanie ich do miejsca przeznaczenia. Istotną częścią roli notariusza jest prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.

Każda sprawa notarialna jest inna, a wymagania będą się różnić w zależności od tego, czy państwo ("klient") są osobami prywatnymi, czy też spółką. Niektóre z typowych kluczowych etapów będą prawdopodobnie obejmować:


Jeśli dokument ma być notarialnie poświadczony, sprawdzenie u władz wydających dokument/nagrodę, czy jest on autentyczny. W przypadku nagród akademickich będzie to oznaczało sprawdzenie w odpowiednich instytucjach akademickich.


Współpraca z doradcami prawnymi lub innymi organami państwa w celu uzyskania dokumentacji niezbędnej do załatwienia sprawy (np. informacji z Companies House lub zagranicznych rejestrów, pełnomocnictw itp.).


Spotkanie z osobą podpisującą w celu weryfikacji jej tożsamości i upewnienia się, że rozumie ona, co podpisuje i że robi to z własnej woli oraz zapewnienia, że dokument został wykonany prawidłowo.


Zorganizowanie przechowywania kopii wszystkich dokumentów notarialnych zgodnie z wymogami zasad wykonywania zawodu notariusza (Anglii i Walii) 2019.


Zorganizowanie legalizacji dokumentu w zależności od potrzeb (usługa apostille Biura Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju (Foreign, Commonwealth & Development Office, FCDO) i dalsza legalizacja konsularna do konkretnych jurysdykcji w razie potrzeby).


Otrzymanie i przegląd dokumentów, które mają być notarialne wraz z wszelkimi instrukcjami, które mogliśmy otrzymać.


Sprawdzenie tożsamości, zdolności prawnej i uprawnień osoby, która ma podpisać dokument.


Sporządzenie i umieszczenie poświadczenia notarialnego na dokumencie (trwale dołączane do dokumentów metalowym oczkiem, przez który zostaje przewleczona wstążka dodatkowo zabezpieczona tłoczoną pieczęcią urzędową notariusza).

Prosimy o kontakt z naszym doświadczonym wielojęzycznym zespołem, chętnie pomożemy.

Poniedziałek — piątek
9:00 – 17.30

Prosimy o kontakt

3 Piętro, Portman House, 2 Portman Street,
London W1H 6DU

Numer telefonu: + 44 (0)207 952 1100

Adres emailowy: [email protected]