Stephanie Gregoriadou

Kierownik działu greckiego

Stephanie wykwalifikowanym cypryjskim prawnikiem (dikigoros) i została przyjęta do cypryjskiej Izby Adwokackiej w 2014 roku.

Karierę prawniczą rozpoczęła, pracując na Cyprze, a następnie przeniosła się do Londynu, aby kontynuować studia. Uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Brunel (University of Brunel) w Londynie.

Obecnie wykorzystuje swoją wiedzę do wspierania klientów mających siedzibę lub prowadzących interesy w Wielkiej Brytanii i za granicą w zakresie legalizacji i notarialnego poświadczania dokumentów. Stephanie biegle posługuje się językiem angielskim, greckim i francuskim.

Prosimy o kontakt emailowy lub telefoniczny ze Stephanie w celu omówienia Państwa konkretnych wymagań.

<noscript><img
					
					
					src=