Υπηρεσίες

Συμβολαιογραφικές

Εταιρικά ή ιδιωτικά έγγραφα που συμβολαιογραφούνται από τους συμβολαιογράφους μας. πράξεις, συμφωνίες, πληρεξούσια, αντίγραφα διαβατηρίων, πτυχίων, διπλωμάτων, πιστοποιητικών γάμου και γέννησης, ένορκων βεβαιώσεων και δηλώσεων.

Ρωτήστε μας σήμερα

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την επικύρωση και την περαιτέρω νομιμοποίηση των εγγράφων σας, είτε μέσω Επισημείωσης το λεγόμενο Apostille γνωστό και ως Σφραγίδα της Χάγης, Προξενικής Επικύρωσης ή συνδυασμό Επικύρωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών και περαιτέρω σφράγισης στο σχετικό προξενείο.

Μπορούμε να αναλάβουμε την συμβολαιογραφική επικύρωση και νομιμοποίηση των ακόλουθων εγγράφων σε ξένες γλώσσες για εσάς.

 • Πληρεξούσια, γραπτές αποφάσεις και πρακτικά:
 • Πιστοποιητικά καλής κατάστασης και αλλαγής ονόματος:
 • Ιδιωτικά έγγραφα (όπως εκπαιδευτικά πιστοποιητικά GCSE, A Level και Πανεπιστημιακά πτυχία/διπλώματα, πληρεξούσια, πιστοποιητικά γέννησης, θανάτου και γάμου, αποφάσεις διαζυγίου nisi και decree absolute, γράμματα, ένορκες βεβαιώσεις/υπεύθυνη δήλωση):
 • Πιστοποιημένα αντίγραφα:
 • Πράξεις και συμφωνίες (με μετάφραση όπου χρειάζεται):
 • Βεβαίωση υπογραφής και εκτέλεσης εγγράφων:
 • Έγγραφα του HMRC συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών κατοικίας, P60 και των εντύπων φορολογικής δήλωσης:
 • Χορήγηση ένορκων δηλώσεων ή καταθέσεων με όρκο ή ένορκη βεβαίωση ως Επίτροπος για Όρκους.

Εκτός από την πιστοποίηση των ανωτέρω εγγράφων, μπορούμε επίσης να σας συμβουλεύσουμε σχετικά με τη διατύπωση και τη φόρμα του ίδιου του εγγράφου. Τα κόστη μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και στόχος μας είναι να σας παραδώσουμε όλα τα έγγραφα την ίδια μέρα.

Επικύρωση

Προξενική επικύρωση

Προξενική επικύρωση απαιτείται μόνο όταν τα έγγραφα πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε χώρα που δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961. Για τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, η μόνη μορφή επικύρωσης που απαιτείται είναι το Apostille γνωστό και ως Σφραγίδα της Χάγης.

Πότε οι υπηρεσίες μας ενδέχεται να απαιτούνται:

 • Για πιστοποίηση εγγράφων και πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν σε ξένες χώρες:
 • Για τη νομιμοποίηση ορισμένων εταιρικών ή ιδιωτικών εγγράφων:
 • Για τη μετάφραση εγγράφων για χρήση στο εξωτερικό:
 • Εάν ασχολείστε με επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
The authentication and sealing of a document
Two members of the staff including Melodi Diaz and Laura Candela, Legal Assistant, look over a legal document

Επικοινωνία

Πολύγλωσση και εξειδικευμένη ομάδα

Η εξειδικευμένη πολύγλωσση ομάδα μας προσφέρει μεταφραστική υπηρεσία οποιουδήποτε τύπου νομικού εγγράφου από και προς τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Εβραϊκά, Ρωσικά, Ρουμανικά, Κινέζικα. Εάν απαιτείται άλλη γλώσσα, έχουμε μακροχρόνια επαφή με έναν αριθμό εξωτερικών μεταφραστών που μπορούν να αναλάβουν το έργο σχεδόν αμέσως. Στη συνέχεια, θα συμβολαιογραφήσουμε και θα νομιμοποιήσουμε τη μετάφραση ως αληθινή και πιστή και έτσι, θα μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε παντού στον κόσμο για οποιονδήποτε νομικό σκοπό.

Συνεργαζόμαστε τακτικά με όλα τα Προξενεία στο Λονδίνο και είμαστε επίσης μέλη του Αραβικού Βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Οι υπηρεσίες μας

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

~

Εταιρικά ή ιδιωτικά έγγραφα που συμβολαιογραφούνται από τους συμβολαιογράφους μας. πράξεις, συμφωνίες, πληρεξούσια, αντίγραφα διαβατηρίων, πτυχίων, διπλωμάτων, πιστοποιητικών γάμου και γέννησης, ένορκων βεβαιώσεων και δηλώσεων.

Υπηρεσίες νομιμοποίησης

~

Νομιμοποίηση στο Υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης με apostille γνωστό και ως σφραγίδα της Χάγης, όπως επίσης Πρεσβείες, Προξενεία και Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο τα οποία παραδίδονται με επαγγελματική μεταφορική υπηρεσία.

Μεταφραστικές υπηρεσίες

~

Παρέχουμε επαγγελματικές πιστοποιημένες μεταφράσεις επιχειρηματικών, λογιστικών, νομικών και επαγγελματικών εταιρικών ή ιδιωτικών εγγράφων από τα αγγλικά σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα και αντίστροφα. Οι γλώσσες που καλύπτονται εσωτερικά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά, πολωνικά, γερμανικά, γαλλικά, ρουμανικά, αραβικά, τα οποία εκπροσωπούμε με φυσικούς ομιλητές εσωτερικά. καθώς και πορτογαλικά, ρωσικά, κορεατικά, ιαπωνικά και κινέζικα.

Ναυτιλιακές υπηρεσίες

~

Εξετάζουμε, προκαθορίζουμε, συμβολαιογραφούμε και καταχωρούμε υποθήκες πλοίων, απαλλάσσουμε, μεταβιβάζουμε υποθήκες, λογαριασμούς πώλησης, δηλώσεις ιδιοκτησίας και διορισμό εξουσιοδοτημένων αξιωματικών στα πλοιολογικά μητρώα.

Εταιρικές υπηρεσίες

~

Μπορούμε να κανονίσουμε τη συμβολαιογραφική επικύρωση εταιρικών εγγράφων ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου που χρειάζεται να υπογράψει ο διευθυντής ή ο εκπρόσωπος της Εταιρείας. Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση σε ένα από τα γραφεία μας στο κεντρικό Λονδίνο ή ένας από τους συμβολαιογράφους μας μπορεί να παρευρεθεί στις εγκαταστάσεις σας για την εξυπηρέτησή σας.

Αντιπρόσωπος διαδικασίας

~

Ως αντιπρόσωπος επεξεργασίας (αντιπρόσωπος για την εξυπηρέτηση της διαδικασίας, εγγεγραμμένος αντιπρόσωπος) είμαστε σε θέση να ενεργούμε ως ανεξάρτητο μέρος στο οποίο μπορούν να επιδοθούν έγγραφα, ειδοποιήσεις, δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες για λογαριασμό του πελάτη μας.

Αφήστε μας να κάνουμε τη βαριά δουλειά για εσάς

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επισημείωσης ή επικύρωσης, προωθήστε τα έγγραφά σας σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], στη συνέχεια θα τα εξετάσουμε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τα τέλη και τα χρονοδιαγράμματα και εάν θα απαιτηθούν υποστηρικτικά έγγραφα. Εναλλακτικά, συμπληρώστε αυτή τη φόρμα.

 • Drop files here or
  Accepted file types: pdf, jpeg, Max. file size: 128 MB.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  Χρειάζεστε βοήθεια; Γιατί να μην συνομιλήσετε με την ειδική μας ομάδα

  Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά Δευτέρα - Παρασκευή, 9 π.μ. - 5:30 μ.μ.

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  3ος Όροφος, Portman House, 2 Portman Street,
  Λονδίνο W1H 6DU

  Τηλέφωνο: + 44 (0)207 952 1100

  Ηλεκτρονική διεύθυνση μέιλ: [email protected]