Πληροφορίες

1.0 Registered address

Notable Notaries Ltd
Portman House,
2 Portman Street,
London, W1H 6DU

 1. Η υπηρεσία που παρέχουμε είναι αυτή ενός συμβολαιογράφου που ασκεί όλες τις επιτρεπόμενες συμβολαιογραφικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της διευθέτησης της επικύρωσης των εγγράφων ή / και της αποστολής τους στον τελικό προορισμό τους. Ένα ουσιαστικό μέρος του ρόλου του συμβολαιογράφου είναι η διατήρηση και τήρηση αρχείων.

 

2.0 Service information

 1. Κάθε συμβολαιογραφικό θέμα είναι διαφορετικό και οι απαιτήσεις θα διαφέρουν ανάλογα με το αν εσείς ("ο πελάτης") είστε ιδιώτης ή εταιρεία. Μερικά από τα τυπικά βασικά στάδια είναι πιθανό να περιλαμβάνουν:
  • Λήψη και έλεγχος των προς επικύρωση εγγράφων μαζί με τυχόν οδηγίες που μπορεί να έχουμε λάβει.
  • Εάν ένα έγγραφο πρόκειται να πιστοποιηθεί, ελέγξτε με τις αρχές έκδοσης ότι το έγγραφο / βραβείο είναι γνήσιο. Στην περίπτωση των ακαδημαϊκών βραβείων, αυτό θα συνεπάγει έλεγχο με τα κατάλληλα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
  • Έλεγχος της ταυτότητας, της ικανότητας και της εξουσίας του ατόμου που πρόκειται να υπογράψει το έγγραφο.
  • Εάν ένα έγγραφο πρόκειται να επικυρωθεί, ελέγξτε με τις αρχές έκδοσης ότι το έγγραφο/βραβείο είναι γνήσιο. Στην περίπτωση των ακαδημαϊκών βραβείων, αυτό συνεπάγεται έλεγχο με τα κατάλληλα ακαδημαϊκά ιδρύματα.
  • Συνάντηση με τον υπογράφοντα για να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους και να βεβαιωθούν ότι κατανοούν τι υπογράφουν και ότι το πράττουν με τη θέλησή τους και διασφαλίζουν ότι το έγγραφο εκτελείται σωστά.
  • Σύνταξη και επικόλληση ή προσυπογραφή συμβολαιογραφικού πιστοποιητικού στο έγγραφο.
  • Arranging for the legalisation of the document as appropriate (FCO apostille service and further Consular legalisation for specific jurisdictions when needed).
  • Διευθέτηση της αποθήκευσης αντιγράφων όλων των συμβολαιογραφικών εγγράφων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανόνων Συμβολαιογραφικής Πρακτικής 2019}.

 

3.0 Redress

 1. We are insured under a professional indemnity policy for at least £1,000,000.00.

 

4.0 Complaints procedure

4.1 Complaints

 1. We aim to provide all clients with an efficient and high standard of service. However, in the unlikely event that you should wish to complain, then you should follow the complaints procedure set out below.

4.2 Complaints procedure

 1. As stated above, our notarial practice is regulated through the Faculty Office of the Archbishop of Canterbury:
  1. The Faculty Office
   1, The Sanctuary
   Westminster
   London SW1 3JT
  2. Τηλέφωνο: 020 7222 5381
   Ηλεκτρονική διεύθυνση μέιλ: [email protected]
   Website: www.facultyoffice.org.uk
 2. If you are dissatisfied about the service you have received, please do not hesitate to contact us in the first instance. You shall contact the responsible Notary and we will do all we can to resolve the issue.
 3. When you contact us in relation to a complaint you wish to make, we will let you know if the acting notary is also a member of the Notaries’ Society.
 4. If we are unable to resolve the matter you may then complain to the Notaries Society of which our notaries are members, who have a Complaints Procedure which is approved by the Faculty Office.  This procedure is free to use and is designed to provide a quick resolution to any dispute.
 5. In that case please write (but do not enclose any original documents) with full details of your complaint to :-
  1. The Secretary of The Notaries Society,
   P O Box 1023
   Ipswich IP1 9XB
  2. Telephone: 01604 758908
   Ηλεκτρονική διεύθυνση μέιλ: [email protected]
  3. If you have any difficulty in making a complaint in writing please do not hesitate to call the Notaries Society/the Faculty Office for assistance.
 6. Finally, even if you have your complaint considered under the Notaries Society Approved Complaints Procedure, you may at the end of that procedure, or after a period of 8 weeks from the date you first notified us that you were dissatisfied, make your complaint to the Legal Ombudsman, if you are not happy with the result:-
  1. Legal Ombudsman*
  2. P O Box 6167, Slough SL1 0EH
  3. Τηλέφωνο: 0300 555 033
   Ηλεκτρονική διεύθυνση μέιλ: [email protected]
   Website: www.legalombudsman.org.uk
 7. If you decide to make a complaint to the Legal Ombudsman, you must refer your matter to the Legal Ombudsman within one year from the act/omission or within one year from when you should reasonably have known there was cause for complaint.

*Certain commercial entities are not eligible to make a complaint to the Legal Ombudsman – please refer to the Legal Ombudsman Scheme Rules or consult the Faculty Office.